Fasılalı Çalışmalarda Kıdem Süresi
Fasılalı Çalışmalarda Kıdem Süresi

Fasılalı Çalışmalarda Kıdem Süresi

Kıdem tazminatı işçinin en önemli güvencelerden birisi. Bilindiği üzere işçinin kıdem tazminatı hak kazanabilmesi için aynı işverenle en az 1 yıl çalışmak zorunda. Bir iş yerinde çalışan işçi, işten ayrılıp tekrar eski iş yerine dönebilir. Bu durum fasılalı çalışma olarak adlandırılıyor. Peki fasılalı çalışma söz konusu olduğunda kıdeme esas süreler nasıl hesaplanıyor?

Fasılalı Çalışma Durumlarında Kıdeme Esas Süreler Nasıl Hesaplanıyor?

İşçi daha önceki çalışmasında kıdem tazminatı almayı hak ederek işten ayrılmışsa veya çıkarılmışsa fakat kendisine herhangi bir kıdem tazminatı ödemesi yapılmamışsa, bu işçi o iş yerine tekrar girdiğinde daha önceki çalışma süreleri kıdemine dahil ediliyor. Konuyla ilgili Yargıtay kararında da; “1475 sayılı yasanın 14/2. maddesi, işçinin aynı işverene bağlı olarak bir ya da değişik işyerlerinde çalıştığı sürelerin kıdem hesabı yönünden birleştirileceğini hükme bağlamıştır. O halde kıdem tazminatına hak kazanmaya dair sürenin hesabında da işçinin daha önceki fasılalı çalışmaları dikkate alınır. Bununla birlikte, her bir fesih şeklinin kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde gerçekleşmesi hizmet birleştirmesi için gerekli bir koşuldur.” hükmü veriliyor.

İşçi önceki çalışması sırasında kıdem tazminatı almayı hak edecek şekilde işten ayrılmış ve kendisine hak ettiği kıdem tazminatı ödenmişse, aynı iş yerinde tekrar işe başladığında çalışma süresi sıfırdan başlıyor.

Bilindiği gibi kıdem tazminatı iş akdinin bitmesiyle işçiye ödenen bir tazminat. Fakat iş akdinin işçinin istifası veya 4857 sayılı İş Kanunu 25/2. Fıkrası uyarınca işverence haklı nedenle sonlandırıldığında kıdem tazminatına hak kazanılmıyor.

Üç Fasılalı Çalışmanın İkinci Fasılasında 1 Yıl Dolmazsa Ne Olur?

Burada birçok görüşe göre 1. ve 3. dönemlerdeki hizmet süresinin toplamı kıdeme esas olacak şekilde toplanacaktır.

Bir diğer önemli konu da;

Fasılalı Çalışmalar Arasındaki Süre Ne Kadar Olmalı?

Fasılalı çalışmalar arasında geçen sürenin 10 yılı geçmemesi gerekiyor. Çünkü kıdem tazminatı için 10 yıllık zamanaşımı süresi öngörülüyor. Fasılalı çalışmalar arasında 10 yıllık süresinin geçmesi halinde, alacak zamanaşımına uğruyor. Bu konu ile ilgili aşağıdaki gibi bir Yargıtay kararı bulunuyor:

 “…Her bir çalışma döneminin sona ermesinden sonra kıdem ve ihbar tazminatı için aranan 10 yıllık zamanaşımı süresi dolmadan aynı işyerinde yeniden çalışmaya başlamıştır. Dairemizin kökleşmiş içtihatları uyarınca, fasılalı çalışmalar arasında 10 yıllık sürenin geçmemesi halinde, 1475 sayılı Kanun’un 14/2. Maddesi uyarınca hizmetler birleştirilmek suretiyle tüm hizmet süresi üzerinden kıdem ve ihbar tazminatı hesaplaması gerekmektedir…”

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

haydar-polat-iskanunutv

Kıdem Tazminatına Hak Kazanılan Durumlar Nelerdir?

İş Kanunu Mevzuatı’na göre, kıdem tazminatı hakkı doğuran koşullar nelerdir? Kıdem tazminatı konusu hangi kanunda …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir