SGK İşten Ayrılış Kodlarında Değişiklik
SGK İşten Ayrılış Kodlarında Değişiklik

SGK İşten Ayrılış Kodlarında Değişiklik

İşverenlerin, işten ayrılan personellerinin çıkış nedeni ile birlikte SGK’ya ve İŞKUR’a bildirme yükümlülüğü bulunuyor. Bildirimde belirtilecek işten ayrılış nedeninin gerçeği yansıtması, hem İş Hukuku uygulamaları, hem de işsizlik ödeneği açısından büyük önem taşıyor. Bu konuda yayımlanan SGK Genelgesi ile haklı nedenle yapılan işten çıkış nedenleri ile ilgili ayrı kod tanımlaması yapıldı. Hangi kodlar hangi işten çıkışlarda kullanılacak?

İşten Çıkış Kodları Neden Önemli?

İşçinin ayrılış nedeni; işten çıkış sürecinde nasıl ilerleneceği ve hangi yasal ödemelerin hak edildiğini gösteren önemli bir unsur. İşçiye kıdem tazminatı ödenip ödenmeyeceği, ihbar süresi uygulanıp uygulanmayacağını çıkış nedenine göre belirleniyor.

İşsizlik ödeneğine hak kazanmanın şartlarından biri de, işten çıkarılma nedeninin işsizlik ödeneği almaya uygun bir kod olmasıdır. Bu nedenle, işverenin SGK’ya bildirdiği işten çıkış kodu ne ise, İŞKUR bu kod üzerinden işlem yaparak kişiye işsizlik ödeneği öder ya da bu hakkı tanımaz.

İşsizlik ödeneği hakkı için, çalışanın işten hangi sebeple ayrıldıysa SGK işten ayrılış bildirgesi düzenlenirken, bu ayrılma sebebine karşılık gelen işten çıkış kodu seçilmelidir. Bu kodlar, işten ayrılış bildirimi ekranlarında otomatik olarak yer alıyor. Kodun sistem üzerinden yanlış seçilmiş olması durumunda, işten ayrılış gününden itibaren 10 gün içinde değiştirilmesi mümkün. Fakat bu süreyi kaçıran ve yanlış bildirilmiş işten çıkış nedeni kodunu değiştirmek isteyen işverenlerin, İŞKUR’a dilekçe ile başvurarak kodu düzeltmesi gerekiyor.

Hangi İşten Çıkış Kodları Değişti?

SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 1 Nisan 2021’de yayımlanan 2021/9 sayılı SGK Genelgesi ile işten çıkış kodlarına yenileri eklendi, tereddüt yaratan bir kod ise listeden çıkarıldı.

Listeden çıkarılan işten çıkış kodu:

•             29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

Listeye eklenen işten çıkış kodları

•             42 – İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek isçinin işvereni yanıltması (4857 sayılı Kanun Madde 25-II-a)

•             43 – İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması (4857 sayılı Kanun Madde 25-II-b)

•             44 – İşçinin işverenin başka bir isçisine cinsel tacizde bulunması (4857 sayılı Kanun Madde 25-II-c)

•             45 – İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka isçisine sataşması, iş yerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da iş yerinde bu maddeleri kullanması (4857 sayılı Kanun Madde 25-II-d)

•             46 – İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması (4857 sayılı Kanun Madde 25-II-e)

•             47 – İşçinin, iş yerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi (4857 sayılı Kanun Madde 25-II-f)

•             48 – İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü isine devam etmemesi (4857 sayılı Kanun Madde 25-II-g)

•             49 – İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi (4857 sayılı Kanun Madde 25-II-h)

•             50 – İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, iş yerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarı ile ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması (4857 sayılı Kanun Madde 25-II-ı)

İşten Çıkış Kodlarının Son Listesi

Kodİşten Çıkış Nedeni
1Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
2Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi   
3Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) 
4Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi 
5Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi 
8Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
9Malulen emeklilik nedeniyle   
10Ölüm 
11İş kazası sonucu ölüm 
12Askerlik     
13Kadın işçinin evlenmesi  
14Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması    
15Toplu işçi çıkarma  
16Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17İşyerinin kapanması     
18İşin sona ermesi    
19Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu  kod kullanılır.) 
20Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu  kod kullanılır.)
21Statü değişikliği
22Diğer nedenler
23İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih     
26Devamsızlık nedeni ile fesih
27İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
30Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu  kod kullanılır.) 
31Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu  kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih   
324046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
33Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
356495 SK Nedeniyle Devlet Memurluğuna Geçiş
36KHK ile işyerinin kapatılması
37KHK ile kamu görevinden çıkarma 
38 Doğum nedeniyle işten ayrılma
39696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş
40  696 KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış
41  Re’ sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler
42İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek isçinin işvereni yanıltması
43İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması
44İşçinin işverenin başka bir isçisine cinsel tacizde bulunması
45İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka isçisine sataşması, iş yerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da iş yerinde bu maddeleri kullanması
46İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması
47İşçinin, iş yerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi
48İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü isine devam etmemesi
49İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi
50İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, iş yerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarı ile ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması

Daha fazla bilgi için: https://iskanunu.com/sizin-sorduklariniz/2652-sgk-isten-cikis-kodlari-ve-kidem-tazminati-ihbar-sureleri-tazminat-issizlik-odenegi-maasi/

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

1 yorum

  1. golden karabaslar

    devamsızlık yapan işçi 26 kod ile mi , 48 kod ile mi çıkış yapılacak?

    üstteki listede iki kod da devamsızlık neden ile çıkışa uygun yazılmış. Geçen yıl 26 kod ile çıkışlarda problem yaşamıştık. 26 kod devamsız yapılan SGK çıkışlar iptal oldu ,düzeltme verin demişlerdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir