2021 Asgari Ücret Tahmini ve Parametreler
2021 Asgari Ücret Tahmini ve Parametreler

2021 Asgari Ücret Tahmini ve Parametreler

Normal şartlar altında aralık ayı ortalarına geldiğimiz bugünlerde, tüm çalışma dünyasının ortak merak konusu asgari ücret olurdu. Biz de, iskanunu.com’a içerik sağlayan Datassist çalışanları olarak, asgari ücret tahminimizi yapar ve gelecek yılki bütçenizde yol gösterici niteliği taşıyan sitemiz neolacak.net-brut.com‘dan da sizlere yardımcı olurduk. Bu yıl yine ritüeli bozmadık. Ancak öyle bir dönem içerisindeyiz ki, asgari ücretin ne olacağı kamuoyunda kendine pek yer bulamıyor. Geçtiğimiz günlerde, asgari ücret tahminimizi brüt olarak 3.407,96 TL olarak belirlemiştik. Ancak tahminimizden sonra hayata geçen 7256 sayılı Torba Yasa’nın çalışma hayatına getirdiği değişiklikler sayesinde, biz de tahminimizde güncellemeye giderek, asgari ücreti brüt 3.532 TL var sayacağız.

Göstergeler 2021 Asgari Ücretin Brüt 3.532 TL Olacağını İşaret Ediyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun görüşmelerinden henüz nihai bir karar çıkmasa da, asgari ücret tutarının brüt 3.532 TL olacağı yönünde değerlendiriliyor. Tabii burada komisyon kararlarının ve yıllık enflasyon beklentilerinin de değerlendirilmesi halinde yıllık enflasyonun üzerinde bir artış oranının belirlenmesi kaçınılmaz olacak. Yıllık enflasyon oranı beklenti olarak minimum %13 olarak karşımıza çıkıyor. Hane halkının gelirindeki alım gücünün reel sektöre uyumlu olabilmesi için bu beklenti oranının (%13) daha da üstünde bir artış ile 2021 asgari ücretinin belirlenmesi toplum yararına olacağı da su götürmez bir gerçek.

7256’nın Göstergesi Nedir Peki?

Asgari ücret tahmini tutarımızın Datassist Mevzuat Kulübü olarak 3.407,96 TL olarak tahmin etmemize rağmen, bu tahminimizi 3.532 TL üzerinden revize etmemizin nedeni 7256 sayılı Torba Yasa’nın işverenlerin işçilik maliyetlerine (özellikle SGK prim ödemelerinde) getirmiş olduğu destek ve indirimler olacak.

Bilindiği üzere, 7256 sayılı Yasa ile getirilen Geçici 27-28. madde teşvikleri “İstihdama Dönüş Teşviki” ve yeni “İlave İstihdam Teşviki”; işverenlere çeşitli şartların taşınması halinde fiilen çalışan ve Kurum’a bildirilen her gün üzerinden prim desteği veriyor. Bu destek tüm sigorta kolları primi üzerinden hesaplanıp, ödenecek sigorta prim tutarından mahsup edilmek suretiyle günlük 44,15 TL olarak uygulanıyor.

Günlük 44,15 TL’lik destek, aylık bazda baktığımızda 1.324,50 TL’lik bir tutara tekabül ediyor. Bir sigortalının brüt ücreti üzerinden sağlanacak prim desteği aylık 1.324,50 TL olarak karşımıza çıkıyor. Buradan yola çıkarak asgari ücretin tüm sigorta kolları priminin (%37,5) de aynı tutar olacağını düşündüğümüzde, öyle bir ücret olması lazım ki %37,5’lik prim tutarının da 1.324,50 TL olması gerekir.

İşte tüm hesaplamalar aylık brüt asgari ücretin 3.532 TL olacağını işaret ediyor. Birazdan aşağıdaki parametre beklentilerimizi bu göstergeler ışığında baz alacağımız 2021 asgari ücreti brüt 3.532 TL olarak belirledik.

2021 Asgari Ücrette Artış Oranı Ne Olacak?

2020 Asgari Ücret Tutarı2021 Tahmini Asgari Ücret Tutarı (Brüt)Artış Oranı
2.943 TL3.532 TL%20,01

Asgari ücret belirlenirken birçok etken değerlendirilmesine rağmen, bunların en önemlisi yıllık enflasyon oranı. Yukarıda, 2020 yılı enflasyon beklentisinin minimum %13 olduğunu ve hane halkı gelirinin alım gücünün desteklenmesi adına temel ücret olan asgari ücret artışının enflasyon oranının da üzerinde bir artış ile belirlenmesi gerektiğini dile getirmiştik. 2021 brüt asgari ücretin tahmini 3.532 TL olması halinde 2020 asgari ücret üzerinden hesaplanacak artış oranı da %20,01 olacak.

2021 Asgari Ücret 3.532 TL Olursa Asgari Ücretin İşverene Maliyeti ve Net Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

7256 sayılı Torba Yasa ile şifreleri verilen asgari ücreti tahmini olarak 3.532 TL belirledikten sonra, tahmini işveren maliyeti ve net asgari ücreti de bu belirlediğimiz asgari ücret üzerinden hesapladık.

Asgari ÜcretBrüt Günlük TLBrüt Aylık TL
01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021117,733.532
İşverene Maliyeti: 
Brüt3.532
SSK İşçi (% 14)494,48
İşsizlik İşçi (% 1)35,32
Aylık Gelir Vergisi450,33
Damga Vergisi26,81
Kümülatif Vergi Matrahı3.002,20
Net2.525,06
Asgari Geçim İndirimi264,9
Toplam Ele Geçen2.789,96
SSK İşveren Teşviksiz724,06
SSK İşveren (% 15,5)*547,46
İşsizlik İşveren (%2)70,64
Toplam Maliyet Teşviksiz4.326,70
Toplam Maliyet Hazine İndirimli (5510)4.150,10

*5 puanlık Hazine İndirimi Uygulanmıştır.

Görüldüğü üzere 2021 brüt asgari ücretin 3,532 TL olması halinde Hazine İndirimi uygulanmadan toplam işveren maliyetinin 4.326,70 TL olduğu ve 5 puanlık hazine indiriminin uygulanması halinde ise 2021 asgari ücret işveren maliyeti 4.150,10 TL olacak.

Asgari ücretli bir sigortalının eline asgari geçim indirimi hariç net kazancının 2021 asgari ücretin 3.532 TL olması halinde net ücreti 2.525,06 TL olacak. AGİ ile birlikte toplam kazancı ise net 2.789,96 TL olacak.

2021 Asgari Geçim İndirimi Tutarları Ne Kadar Olacak?

2021 asgari ücret tahmini beklentimizin brüt 3.532 TL olması ile birlikte 2021 asgari geçim indirimi tutarlarını da sizler için hazırladık.

DurumAGİ
Bekâr / Eşi çalışan264,90 TL
Eşi çalışmayan317,88 TL
Eşi çalışmayan 1 çocuklu357,61 TL
Eşi çalışmayan 2 çocuklu397,35 TL
Eşi çalışmayan 3 çocuklu450,33 TL
Eşi çalışan 1 çocuklu304,64 TL
Eşi çalışan 2 çocuklu344,37 TL
Eşi çalışan 3 çocuklu397,35 TL

2021 Bordro Parametreleri Nasıl Olacak?

Temel ücret olarak belirlediğimiz tahmini asgari ücretimizi 3.532 TL üzerinden hesapladığımızda 2021 bordro parametrelerinin de aşağıdaki tutarlar üzerinden uygulanması bekleniyor.

2021 BORDRO PARAMETRELERİ
 I. DönemII. Dönem
 01.01.2021 – 30.06.202101.07.2021 – 31.12.2021
Günlük Brüt Asgari Ücret117,73117,73
   
Aylık Brüt Asgari Ücret3.5323.532
   
Aylık Net Asgari Ücret – AGİ HARİÇ2.525,062.525,06
   
Aylık Net Asgari Ücret – AGİLİ2.789,962.789,96
   
Günlük Prime Esas Kazanç/SGK TABAN117,73117,73
   
Günlük Prime Esas Kazanç/SGK TAVAN883883
   
Aylık Prime Esas Kazanç/SGK TABAN3.5323.532
   
Aylık Prime Esas Kazanç/SGK TAVAN26.49026.490
   
Çocuk Yardımı İstisnası/SGK70,6470,64
  
Çocuk Yardımı İstisnası/Gelir Vergisi (6 yaş +)4040
   
Çocuk Yardımı İstisnası/Gelir Vergisi (0-6 yaş)8080
   
Aile Yardımı İstisnası/SGK353,20353,20
   
Aile Yardımı İstisnası/Gelir Vergisi *KAMU380410
   
Yemek Parası (Nakit) Parası/SGK7,067,06
  
Yemek Yardımı (Kart) İstisnası/Gelir Vergisi2727
   
1. Vergi Dilimi % 150 – 26.1500 – 26.150
   
2. Vergi Dilimi % 2026.150 – 54.65026.150 – 54.650
   
3. Vergi Dilimi % 2754.650 – 200.10054.650 – 200.100
   
4. Vergi Dilimi % 35200.100 – 659.000200.100 – 659.000
   
5.  Vergi Dilimi % 40659.000+659.000+
   
İşveren BES + Ö. Sağlık S. İstisnası/SGK1.059,601.059,60
   
1. Derece Engellilik İndirimi/GVK1.6501.650
   
2. Derece Engellilik İndirimi/GVK910910
   
3. Derece Engellilik İndirimi/GVK500500
   
KIDEM TAZMİNATI TAVANI7.521,717.937,36
   
Damga Vergisi OranıBinde 7,59Binde 7,59

Yukarıda yer alan tüm parametreler ve tutarlar 2021 tahmini asgari ücret üzerinden hesaplanmış olup, asgari ücrete bağlı değişkenler de bu tutar baz alınarak hazırlandı. Asgari ücretten bağımsız parametreler ise yine tahmini olarak tablomuzda belirtiliyor.

Asgari ücret tespit komisyonu kararı sonrasında resmi olarak netlik kazanacak 2021 asgari ücret tutarı belirlendikten sonra güncel parametreleri hızlı bir şekilde değerli ziyaretçilerimizin  bilgilerine sunacağız.

Feti SAVRAN

Datassist Sosyal Güvenlik & Mevzuat İş Ortağı

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir