Avans Yıllık İzin Kullanımı

Tahmini okuma süresi: 5 dk. 

 

Çalışanlar yıllık izinlerini 1 yıllık çalışmalarının sonucunda hak ederler. Hak edilen izinler, hak edildiği günden ileriye doğru hesaplanır. Örneğin işe 01.08.2015 tarihinde giren bir personel ilk iznini 01.08.2016 tarihinde, 01.08.2017 tarihine kadar olan hizmet yılı için hak etmiş olmaktadır.

Bazen personeller henüz izin hak edişi olmadan, yılını doldurduktan sonra hak edeceği izinlerinden avans olarak kullanabilmek için işverenine başvurabilmektedir. 4857 Sayılı İş Kanunu’nda da belirtildiği gibi işçiler “her hizmet yılına karşılık, yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır”. Bu kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere işçi yıllık iznini ancak hak ettikten sonra kullanmalıdır. Avans izin uygulamasına kanunda yer verilmemiştir. Ancak uygulamada bazı işverenler inisiyatif kullanarak personellerine bu izni kullandırmaktadır. Bu işçi lehine bir durum olarak yorumlanabileceği için kanunda yer verilmese bile geçerli kabul edilecektir. Ancak avans izin kullanan personel iznini hak etmeden işten ayrıldığı veya çıkarıldığı durumda kullanılan bu yıllık izinlerin ne olacağı konusu belirsizlik yaratmaktadır.

Eksiye düşen izin bakiyesinin çıkışta personelden kesilmesi kanunen doğru bir uygulama değildir. Hak etmeden izin kullanan işçiye bu hakkı sağlayan işverenin kendi takdiri olarak değerlendirilmekte, izinlerin kesilmesi konusu ortada bir hak ediş olmadığı için geçerli kabul edilmemektedir. Diğer bir taraftan, personel de işten çıkarken hak etmediği izinlerinin ücretini işverenden talep edememektedir.

Bazı firmalar avans yıllık izin talep eden personele iznini hak etmeden işten ayrılması halinde izin tutarının son ücreti üzerinden mahsup edileceğini kabul ettiğine dair bir yazı imzalatarak bu izni kullandırmaktadır. Fakat bu belge de yasal olarak geçersiz sayılabilmektedir.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kullanılmayan Yıllık İzin Parası Nasıl Hesaplanır

Kullanılmayan Yıllık İzinlerin Ücreti Nasıl Hesaplanır

Yıllık İzin Nedir? Ülkemizde 4857 Sayılı İş Kanunu’na bağlı olarak çalışanların dinlenme hakkı 50. madde …