Özlük Dosyalarının Saklanması

Tahmini okuma süresi: 3 dk. 

 

İş Kanununa göre, işveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası tutmak zorundadır. İşveren bu dosyada İş Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek durumundadır.

İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamalıdır.

İş mevzuatına göre özlük dosyalarının kaç yıl saklanması gerektiği yönünde herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

SGK mevzuatına göre ise; işveren, işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yılbaşından başlamak üzere on yıl süreyle, kamu idareleri otuz yıl süreyle, tasfiye ve iflâs idaresi memurları ise görevleri süresince saklamak zorundadır. SGK’nın denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde de bu kayıt ve belgelerin 15 gün içinde ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına göre kişisel sağlık dosyalarının 15 yıl saklanması gerekmektedir.

Özlük dosyası tutulmazsa cezası ne olur?

2015 yılı iş kanunu idari para cezalarına göre, işçi özlük dosyası düzenlenmemenin idari para cezası 1478 TL’dir. (Ceza maddesi 104 /ilgili madde 75)

Özlük dosyası olmaması cezayı gerektirmekle birlikte, ayrıca özlük dosyasında bulunması zorunlu olan belgeleri düzenlememek veya zamanında ilgili kuruma vermemek de cezayı getirmektedir.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kısa Çalışmada Uygunluk Denetimleri

Kısa Çalışmada Uygunluk Denetimleri

Pandemi döneminde zaman kaybını önlemek için birçok destek sorgusuz, sualsiz verildi. Şimdi ise, geriye dönük kontroller başlıyor.