Kısa Çalışmada Uygunluk Denetimleri
Kısa Çalışmada Uygunluk Denetimleri

Kısa Çalışmada Uygunluk Denetimleri

Ülkemizde mart ayından itibaren etkisini göstermeye başlayan Covid-19 pandemisi nedeni ile yasa koyucu tarafından çalışma hayatına birtakım tedbirler ve revize uygulamalar düzenleniyor. Bunların başında işsizlik ödeneği şartları ile benzer şartlara haiz kısa çalışma ödeneği yararlanma şartlarında görece iyileştirilmesi (kolaylaştırılması), kısa çalışma uygulama kabulünün yapılacak denetim ve teftişlerinin daha sonraya ertelenerek, işverenleri ve sigortalıları zaman kaybetmeden kısa çalışma şartlarından faydalandırılması gibi kolaylıkların çalışma hayatına getirilmesi oldu.

Kısa çalışmanın devreye sokulması için “genel ekonomik kriz, bölgesel kriz, sektörel kriz, zorlayıcı sebepler” hallerinin aranması ve özellikle Covid-19 pandemisinin iş yerlerinde “zorlayıcı sebep” olarak çalışma düzenine kısmen veya tamamen ara verilmesi sonrasında da kısa çalışma uygulamalarının devreye sokulduğunu görüyoruz.

Çalışma hayatında yasa koyucu tarafından yapılan hızlı revize düzenlemeler, ekonomik istikrarı korumaya çalışsa da yapılan iyileştirmeler karşısında hakkın kötüye kullanımının önüne geçmek, muvazaalı işlemleri önlemek adına kısa çalışmada uygunluk denetimleri de başlamış olup işverenlikçe uygunluk denetimine karşı hazırlıkların yapılması da önem kazandı. Konu ile ilgili cezai işleme maruz kalmamak için Datassist‘in sunduğu chek-up hizmetlerinden faydalanın. Detaylı bilgi için 444 4 923‘ü arayabilir ya da info@datassist.com.tr‘ye mail atabilirsiniz.

Kısa Çalışma Uygunluk Denetimlerinde Dokümantasyon İşlemleri

Bakanlık iş müfettişleri ve denetime haiz memurlarca yapılacak denetim ve teftişlerde işverenlerin aşağıda belirttiğimiz bilgi ve belgeleri hazırlamaları ve ön kontrol yapmaları/yaptırmalarında fayda var:

 • İşverenliğin kısa çalışmaya ilişkin talep formu ve gerekçeleri,
 • Kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin listeler,
 • Kısa çalışma döneminin kapsadığı aylara ilişkin ücret bordroları ve ücret ödeme dekontları,
 • Kısa çalışma döneminin kapsadığı aylara ilişkin puantaj kayıtları (Çok Önemli) ve/veya elektronik dokümanlar,
 • İşçi özlük dosyaları,
 • Kısa çalışma döneminde işe giriş ve işten ayrılış bildirimleri,
 • İş yerinin mahiyet bilgileri (iş kolu kodu, nace kodu, iş yerinde yapılan işin niteliğini gösteren belgeler),
 • Cari yıla ve bir önceki takvim yılına ait, Geçici Gelir Beyannamesi, Tasdikli Mali Tablo Kayıtları (Mali Analiz Raporu),
 • Borçlar hesabındaki artış ve azalışlar,
 • Yapılan ve yapılmayan tahsilatların durumunu gösteren belgeler,
 • Üretimin artmasını/azalmasını gösteren kayıtlar, stok kayıtları,
 • Üretime katılan işçi sayısı ve işçi sayısında meydana gelen değişiklikler,
 • İptal sözleşmeleri de dahil olmak üzere; alınan/verilen siparişleri gösteren belgeler ve sözleşmeler,
 • İşçiler ile düzenlenen protokoller, toplu iş sözleşmelerinin bulunması halinde sözleşme ve protokoller,
 • İşverenliğin Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığına borç durumunu gösteren belgeler,
 • İş yerine ait kısa çalışma dönemine ilişkin ve bir önceki takvim yılındaki aynı döneme ilişkin su, elektrik ve doğalgaz faturaları,

Vb. iş yeri kayıtlarının ve yukarıda saydıklarımızın dışında görevli teftiş ve denetim elemanı tarafından istenebilecek evrak ve belgelerin denetim/teftiş için hazırlanması uygun olacaktır.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzin Emekliliği Etkileyecek mi?

Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzin Emekliliği Etkileyecek mi?

Askerlik, doğum ya da yurt dışı borçlanmaları ile emekliliğe direkt olarak etki eden uygulamalar var. Peki, kısa çalışma ya da ücretsiz izni kapsayan böyle bir uygulama var mı?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir