Ar- Ge’de Uzaktan Çalışma Uzatıldı mı?
Ar- Ge’de Uzaktan Çalışma Uzatıldı mı?

Ar-Ge’de Uzaktan Çalışma Uzatıldı mı?

Ülkemizde Covid-19 vakasının ilk görüldüğü 11 Mart 2020 tarihi itibarıyla salgınının etkilerinin azaltılması adına, belli önlemler alınmaya başlandı ve pek çok firma bu önlemler kapsamında evden çalışma modeline geçiş yaptı. Bilindiği üzere araştırma geliştirme faaliyeti yürüten Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri‘nde de ilgili önlemler kapsamında geçici olarak uzaktan çalışma modeline izin verilmişti. Salgın sürecinin devam etmesi nedeniyle, uzaktan çalışma süresi uzatıldı.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri

Araştırma geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Ar-Ge merkezi, Tasarım Merkezi ve Teknoparklarda bu faaliyetleri yürüten araştırma görevlilerinin ücretleri üzerinden birtakım indirim, istisna, destek ve teşvikler uygulanıyor. Bu teşvik ve destekler Ar-Ge çalışanlarının bölge sınırları içerisinde fiili olarak geçirdikleri süreler üzerinden hesaplanıyor. Bu sürelerin tespiti Ar-Ge görevlilerinin ilgili merkezlere giriş çıkış süreleri üzerinden ölçülüyor ve Bakanlığa bu süreler üzerinden raporlamalar yapılıyor.

Uzaktan Çalışma İçin Son Tarih Nedir?

Daha önce Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerindeki faaliyetlerini uzaktan yürütmeye devam eden personeller için 5746 sayılı Kanun kapsamındaki istisna-indirim ve teşviklerden 30 Eylül’e kadar faydalanılmasına müsaade edilmişti. Ardından bu sürenin 11 Ekim’e kadar uzatıldığı duyurulmuştu. Personellerinin 11 Ekim itibarıyla Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde faaliyetlerine devam etmesi planlanmıştı. Fakat yeni bir düzenleme ile bu süre tekrar uzatıldı. Ayrıca, uzaktan çalışma için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 1 yıla kadar yetki verildi.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde bildirime tabi çalışan sayısının,

  • 4691 ve 5746 sayılı Kanunlar kapsamında çalıştırılan kişi sayısının %40’ını geçmeyecek şekilde ya da
  • bildirime tabi çalışanların toplam çalışma süresinin bu kanun kapsamında çalıştırılan kişilerin toplam çalışma süresinin %40’ını aşmayacak şekilde

31 Ekim’e kadar uzaktan çalışma yapılabilecek. Bu uzaktan çalışmalar için, teşvik, destek, indirim ve istisnalar uygulanabilecek.

1 Yıla Kadar Uzatma Yetkisi Düzenlendi

Bakanlığın Ar-Ge ve Tasarım Merkezi faaliyetlerinin uzaktan yürütülmesi süreci ile ilgili yetkisi de yeni bir düzenleme ile uzatıldı.

16 Ekim 2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7254 sayılı Kanundaki düzenleme ile, 7244 sayılı Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasının “ğ” bendinde değişiklik yapıldı. Uzaktan çalışma sınırlaması 4 ayken, bu ifade kaldırılarak, 1 yıla çıkarıldı. 1 yıllık süre sınırlaması 11 Ekim 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak.

“28.02.2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılmasına; 26.06.2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında da yürütülmesine 11.10.2020 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebilir. İzin verilmesi durumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, 5746 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam edilir.”

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği

Yeni yayımlanan uzaktan çalışma yönetmeliği, evden çalışma düzenine geçiş yapan işçi ve işverene hangi kuralları getirdi? Uzaktan çalışma nasıl düzenlenmeli? Nelere dikkat edilmeli?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir