Yurt Dışında Bulunan Vatandaşların Emeklilik Durumu
Yurt Dışında Bulunan Vatandaşların Emeklilik Durumu

Yurt Dışında Bulunan Vatandaşların Emeklilik Durumu

Son yıllarda Yurt Dışında Bulunan Vatandaşların Emeklilik Durumu konusunda, ülkemizdeki sigortalı çalışanlar gibi emeklilik haklarının bulunduğu durumlarda karşılaştıkları bilgi eksikliği kendilerine oldukça zorluk çıkarmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesi altında özellikle “yurt dışı işlemleri servisi” oldukça fazla vatandaşımıza hizmet vermekte ve bunun sonucu olarak “borçlanma servisi” de bu durumdaki artıştan payını almaktadır. Bu günkü yazımızda kısa ve net bilgiler ile yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın Ülkemizden de emeklilik hakkına kavuşabilmesi için bazı bilgileri sizlere aktaracağız.

Yurt dışında bulunanların Türkiye’den borçlanma yoluyla emekli olmaları:

3201 Sayılı Kanunla yurtdışında çalışan veya ev hanımı olarak bulunan Türk vatandaşlarına, yurt dışında geçen sürelerini geriye dönük borçlanma yoluyla, Türkiye’den emekli olma hakkı tanınmıştır. 5510 Sayılı Kanunda belirtilen şartların yerine getirilmesi ve SGK tarafından tahakkuk ettirilecek tutarın ödenmesi suretiyle vatandaşlarımız Türkiye’den emekli olabileceklerdir.

Borçlanma kapsamında yurt dışında geçen süreler:

Ülkemizden de emekli olabilmek için yurt dışındaki sürelerin borçlanılması durumunda, Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin, on sekiz yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreler arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile ev kadını olarak geçen sürelerdir.

Yurtdışı Borçlanmasından Kimler Faydalanabilir?

TC vatandaşı olmak,
Yurtdışında belirli bir süre ikamet etmek,
Hizmet ettiği ve çalıştığı yılları belgelemek,
Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazılı olarak müracaat etmek koşullarını sağlayan vatandaşlarımız yurt dışı borçlanmasından yararlanabilmektedir.

Borçlanılacak Tutarın Belirlenmesi Oranı

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilen borç tutarı, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 82. Maddesinde belirtilen prime esas asgari ve azami günlük kazanç arasında seçilecek günlük kazancın yüzde 32’sidir.

2015 yılı için hesaplanan günlük kazanç alt sınır ve üst sınırı ile aylık kazanç alt sınır ve üst sınırı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Ait Olduğu DönemAlt Sınır (TL)Üst Sınır (TL)
GünlükAylıkGünlükAylık
01.01.2015–30.06.201540,051.201,50260,337.809,90
01.07.2015–31.12.201542,451.273,50275,938.277,90

Hakkında iskanunu

Göz atın

Yurt Dışı Hizmet Borçlanmalarında Emeklilik Gün Sayıları ve Maliyetler Artıyor

Yurt Dışı Hizmet Borçlanmalarında Emeklilik Gün Sayıları ve Maliyetler Artıyor

Son günlerde  gündemi oldukça meşgul eden, yurt dışı hizmet borçlanmalarına ilişkin torba yasa 1 Ağustos …