Prim Borcunuz Varsa Bile Sağlık Yardımı Alabilirsiniz

Bilindiği üzere 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hem sosyal sigortalar hem de genel sağlık sigortası açısından çeşitli hak ve yükümlülükler yüklemektedir. Sağlık hizmeti sunucularından faydalanmak için özelikle 5510 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olanlar (eski Bağ-Kur sigortalıları), Kanunda belirtilen süreler dışında Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu bulunmaları halinde sağlık hizmeti sunucularından prim borçları nedeni ile düşük bir katılım payı almadan faydalanamamaktaydı. Yeni uygulama ile Prim Borcunuz Varsa Bile Sağlık Yardımı Alabilirsiniz.

Bakanlar Kurulu Kararı İle Prim Borcu Olanlar Da Sağlık Yardımından Faydalanacak

01.10.2015 tarih 29489 Mükerrer Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile prim borcu olmasına rağmen sağlık hizmeti sunucularından faydalanabilecek vatandaşlarımız konusunda açıklık getirmiştir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 60. Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 2 Numaralı alt bendi ile (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olup, 67. Madde hükümleri çerçevesinde sağlık hizmeti alamayan Türk vatandaşları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastaneleri) sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanmada, 31.01.2015 tarihine kadar, 08.01.2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1. Maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.
Bakanlar Kurulu Kararı ile prim borcu bulunan 4/b sigortalıları (eski Bağ-Kur) ve 60. Maddenin (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı vatandaşlarımız 31.12.2015 tarihine kadar sağlık hizmeti sunucularından faydalanabilecektir.
Bakanlar Kurulu Kararı Tam Metni İçin Tıklayınız

Hakkında iskanunu

Göz atın

65 Yaş Üzeri SGK Prim Ertelemesi Sona Erdi

65 Yaş Üzeri SGK Prim Ertelemesi Sona Erdi

Geçtiğimiz dönemde erteleneceği duyurulan 65 yaş üzeri SGK'lıların prim ödemelerinde, erteleme süresi doldu.