29 Ekim'de Çalışma Yapılabilir Mi?
29 Ekim'de Çalışma Yapılabilir Mi?

29 Ekim’de Çalışma Yapılabilir Mi? 30 Ekim Tatili Kimleri Kapsamaktadır?

29 Ekim’de Çalışma Yapılabilir Mi? Cumhuriyet Bayramı bilindiği üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilan etmesi ile her yıl 29 Ekim günü kutlanan bir millî bayramdır.

2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile Ulusal Bayram günü 29 Ekim’dir. Ulusal Bayram 28 Ekim saat 13.00’dan itibaren başlar ve toplam 1,5 gün sürer.

29 Ekim’de Çalışma Yapılması Yasal Mıdır?

4857 Sayılı İş Kanunun 44. Maddesi gereği, Ulusal Bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması hâlinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.

Cumhuriyet Bayramında özel işyerlerinin kapanması zorunludur. Ancak, işin niteliği gereği sürekli çalışmak zorunda olan işyerleri için (Hastane, fırın, otel vb.) özel bir düzenleme veya yasak da öngörülmemiştir.

29 Ekim’de Yapılan Çalışmalar Nasıl Hesaplanır?

Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü öğlenden sonra başladığından, 28 Ekim öğleden sonra yapılan çalışmalar genel tatil mesaisi kapsamında değerlendirilmeli ve çalışana ücreti hesaplanırken, yarım günlük çalışması için genel tatil mesai ücreti ödenmelidir. 29 Ekim günü, tam gün yapılan mesaide ise yine çalışana tam gün genel tatil ücreti ödenmelidir.

30 Ekim Kamu Çalışanları İdari İzinli Sayılacak

Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan, 22.10.2015 tarih 69471265-010-06/12189 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile; Kurum Yöneticilerince gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede eleman bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 30 Ekim Cuma günü bir gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü belirtilmiştir. Dolayısıyla 30 Ekim Cuma günü dâhil olmak üzere kamu çalışanları 2,5 gün izinli sayılacaklardır.

Özel sektöre ait işyerlerinde çalışanlar için 2,5 gün idari izinli sayılmaya ilişkin bir zorunluluk bulunmamaktadır. Özel sektör çalışanları için Ulusal Bayram 28 Ekim 2015 Çarşamba günü saat 13.00’ten itibaren başlayarak 29 Ekim dâhil olmak üzere 1,5 gün olacaktır.

İlgili Başbakanlık Genelgesi için tıklayınız…

Hakkında iskanunu

Göz atın

Yarım Gün Yıllık İzin Kullanılabilir Mi?

Yarım Gün Yıllık İzin Kullanılabilir Mi?

Dini bayramlarda en çok merak edilen konulardan birisi de çalışanların “arife” günleri yarım günlük çalışma süresini, yıllık …