7 Soruda Stajyerler

Teorik eğitimleri desteklemek ve mesleki anlamda pratik bilgiyi desteklemek için sürdürülen faaliyete staj denir. Bu sürece dâhil olan kişiye ise stajyer denir.Stajyerler gönüllü ve zorunlu olmak üzere ikiye ayrılır.

I.KIMLER STAJYER STATÜSÜNDEDIR? HANGI STAJYERLER SGK’YA TABIDIR?

Teorik eğitimleri desteklemek ve mesleki anlamda pratik bilgiyi desteklemek için sürdürülen faaliyete staj denir. Bu sürece dâhil olan kişiye ise stajyer denir.Stajyerler gönüllü ve zorunlu olmak üzere ikiye ayrılır.

Gönüllü stajlar, okulların zorunluluk bildirmediği ve not bazında değerlendirilmeyen stajlardır. Bu stajyerler okulları zorunlu tutmadığı halde meslek öğrenmek, tatil günlerini değerlendirmek, tecrübe edinmek amacıyla şirketlerde staj yaparlar.

Zorunlu stajlar, okul tarafından zorunlu olarak yaptırılan, not sistemine dâhil edilen ve sigortalılığı okul tarafından desteklenen stajlardır. Bağlı bulundukları okulların/bölümün/mesleğin bir gereği olarak belirlenen dönem aralığında stajlarını zorunlu olarak gerçekleştirirler.

Kişi ister zorunlu ister gönüllü olarak staj yapsın sigortalı olarak gösterilmek zorundadır.

II.ZORUNLU STAJYER VE GÖNÜLLÜ STAJYERLIK ARASINDAKI FARK NEDIR?

•    Zorunlu stajda SGK işe giriş bildirgesi okul tarafından 19-stajyer sigortalılık kodu ile, gönüllü stajda SGK işe giriş bildirgesi işveren tarafından 1-Tüm Sigorta kollarına tabi sigortalılık kodu ile yapılır, normal çalışanlar gibi işlem yapılır.
•    Zorunlu stajda stajyere ödenen ücretten hiçbir yasal kesinti yapılmaz, gönüllü stajyerin almış olduğu ücret tüm yasal kesintilere tabidir.
•    Zorunlu stajda emeklilik primi ödenmediğinden staj dönemi sigorta başlangıç tarihi kabul edilmez, prim gün sayısı dikkate alınmaz. Gönüllü stajda prim ödemeleri yapıldığında ödenen prim gün sayıları emeklilik hesaplamasında dikkate alınır.
•    Zorunlu stajda 3308 Sayılı kanun kapsamına girmeyen ve de mesleki eğitim görmeyen bir öğrenciye ücret ödeme zorunluluğu yoktur, gönüllü stajda normal çalışan olarak göründüğünden en az asgari ücret ödemesi yapılması gerekir.
•    Zorunlu stajyerler, sadece Kısa Vadeli Sigorta Kolları kapsamında sigortalanırlar. Kısa vadeli sigorta kolları ise İş Kazası ve Meslek Hastalıkları, Hastalık ve Analık durumlarını kapsamaktadır. Gönüllü stajyerler, normal bir çalışan gibi sigorta girişi yapıldığı için Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi – Uzun Vadeli Sigorta Kolları Primi – Genel Sağlık Sigortası primi gibi tüm sigorta kollarına dâhildir.

III.STAJYERLERE ÜCRET ÖDENMESI ZORUNLU MUDUR?

Zorunlu stajyer olan üniversite öğrencilerine ücret ödenmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. İşyerinin ücret ödemeyi tercih etmesi durumunda ise stajyerin alacağı ücretten Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesilmesi gerekir. Bu durum sadece teknik eğitim veren yükseköğretim kurumları için farklılık gösterir. Bu okullarda öğrenim gören kişilere staj yapması halinde, yirmi ve üzeri personeli olan işyerleri tarafından en az aylık net asgari ücretin %30’u, yirmi kişiden az personeli olan işyerleri ise en az aylık net asgari ücretin %15’ i kadar ücreti ödemekle yükümlüdür ve bu kişiler için vergi kesintisi yapılmamaktadır. Fakat belirlenen ücretlerin asgari ücretin %30’unu aşması durumunda aşan kısımlar vergiye tabi olacaktır.

IV.STAJYERLERIN IŞTEN ÇIKIŞININ SGK’YA BILDIRIMI NASIL OLMALIDIR?

Stajyerlerin işten ayrılış bildirgesi düzenlenirken, işten çıkış kodu genellikle 05. Belirli İş Sözleşmesinin Sona Ermesi,18.İşin Sona Ermesi ve 22.Diğer Nedenler olmak üzere üç farklı kod kullanılmaktadır. Sözleşmenin, stajın ve çalışmanın niteliğine göre en uygun çıkış kodu seçilmesi gerektiğinden, özellikle staj bitimi ve sona ermesi ile ilgili özellikle bir başlık içeren kod numarası bulunmadığından genel olarak 22. Diğer Nedenler kodu kullanılmaktadır.

V.İŞ VE SOSYAL GÜVENLIK YÖNÜNDEN STAJYERLERIN DURUMU

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Madde 2’de de belirttiği gibi, bu kanun kapsamına çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın dâhil edilmiştir. Aynı kanunun 6. Maddesi 4. Bendinde belirtildiği üzere Stajyer ve Çıraklar, İş sağlığı ve güvenliği kapsamını belirleyen çalışan sayısını etkilememektedir.

“ (4) (Ek: 10/9/2014-6552/16 Md.) Birinci fıkranın (a) bendine göre yapılacak görevlendirme süresinin belirlenmesinde 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler, çalışan sayısının toplamına dâhil edilmez.”
Burada bahsedilen stajyer zorunlu stajyerler için geçerlidir, gönüllü olarak stajyerler normal çalışan statüsünde değerlendirilecektir.

VI.STAJ SÜRELERININ EMEKLILIĞE ETKISI

Yasal düzenlemeler gereği zorunlu staj döneminde Kısa Vadeli Sigorta Kolları olarak adlandırılan İş Kazası, Meslek Hastalığı ve Hastalık Sigortası Primi ödenmektedir. Bu sigorta staj yapan öğrenciye yalnızca iş kazası ve meslek hastalığına karşı koruma sağlamaktadır. Fakat emeklilik hesaplamalarında Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primini kapsayan Uzun Vadeli Sigorta Kollarıdikkate alınmaktadır.Zorunlu stajyerlerin bu sigorta kolu kapsamı dışında kalmaları nedeniyle, emeklilik hesaplanmasında primi ödenmeyen bu süreler hizmet olarak değerlendirilmemekte, sigorta başlangıç tarihi olarak kabul edilmemektedir.

Staj zorunluluğu olmayan, gönüllü stajyerlerin staj dönemleri ise, normal çalışan statüsünde değerlendirilmekte ve tüm sigorta kollarına tabi tutulmaktadır. Emeklilik hesaplanmasında bu süreler dikkate alınmakta ve sigorta başlangıç tarihi olarak kabul edilmektedir.

VII.ÖĞRETMENLERIN STAJYERLIĞI

Öğretmenlerin stajyerliği dediğimizde iki farklı husustan bahsedeceğiz. Bunlardan birisi meslek edinimi tamamlamış ve gerekli Yasal prosedür ve gereklilikleri yerine getirmiş göreve başlamaya hazır öğretmen adayları, diğeri ise pedagojik formasyon sırasında öğrenimi gördüğü Kurum tarafından belirlenen öğretim yerine sürekli olmayıp geçici bir şekilde belirli saatlerde stajyer öğretmenlik yapılmasıdır.

1-Aday Öğretmenlik/Stajyer Öğretmenlik

Meslek grubu gerekliliklerini tamamlayan öğretmen adayları kısa bir süre stajyerlik geçirmektedir. Bu süre içerisinde öğretmen adayları mesleğe kazandırılmakta ve aday öğretmenlik süreci boyunca da ücret ve diğer hakları saklı kalmaktadır. Kadrolu öğretmenler gibi ücret ve primleri yatırılmaktadır.

2-Pedagojik Formasyon Eğitimi Sürecinde Stajyer Öğretmenlik

Pedagojik Formasyon Eğitimi sürecinde bazı lisans öğrencileri uygulamalı öğretmenliğe yerinde katılmak için lisans eğitimini aldığı kurum tarafından MEB’e bağlı eğitim ve öğretim kurumlarından birinde, haftada bir gün (ya da daha fazla) olmak üzere stajyerlik yapmaktadır. Bu süre içerisinde öğretmenlik mesleğinin gerekliliklerine tanık olmaktadırlar. Stajyer öğretmenlikte, stajyer öğretmen herhangi bir ücret almamaktadır. Fakat staj dönemi boyunca “iş kazası ve meslek hastalığı” sigorta kolları primi yatırılmak zorundadır. Bu primler stajyer öğretmenin Pedagojik Formasyon Eğitimi aldığı ve MEB’ e bağlı bir okula staj için gönderen Lisans Kurumu tarafından yapılmalıdır. Staj dönemini geçirdiği okulda herhangi bir ücret ve prim ödemesi yapılmamaktadır.

 

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Kısmi Çalışanların GSS Primleri

Kısmi Çalışanların GSS Primleri

Kısmi süreli çalışanlar, hangi şartlar ile genel sağlık sigortasından faydalanabilirler?

24 yorum

 1. Ben muhasebe staji yapiyorum buroya yeni bi eleman geldi masam ona kaldi artik disardan iceri giremiyorum haklarim nedir.

 2. Aralık ayında çıkan yasaya göre stajyere ücret ödeme zorunluluğu getirildi. Staj yaptığım firma 2 aydır ödeyeceğiz diye oyalıyor. Okul başlayacak ama hala makbuz vermediler. Elimde stajyere ücret ödenmesi için bulunan kağıt imza ve kaşesi var. Ama ödeyecek gibi değiller. Ne yapmalıyım?

 3. Iyi gunler . Ben bir kamu kurulusunda gonullu stajyerlik yapiyorum ama kurum gonullu stajyerlik yapan ogrencilere bir odeme yapilmadigini soyledi. Gonullu stajyerlik yapiyor olmama ragmen herhangi bir ucret hakkım bulunuyor mu ? Bununla ilgili bir kanun maddesi var midir ?

 4. Mustafa Berkay Güler

  Merhabalar, İngiliz Dili ve Edebiyatı son sınıf öğrencisiyim bazı nedenlerden dolayı bu yıl formasyon derslerine kayıt yaptıramadım ancak seneye almayı düşünüyorum ve şuanda da özel bir dil kursunda öğretmen olarak çalışıyorum ancak SGK prim ödemem ofis çalışanı olarak yatırılıyor. Burada çalıştığım zamanın SGK dökümünü seneye Staj döneminde göstersem stajım tamamlanmış olarak sayılır mı acaba? Yardımcı olursanız sevinirim.

 5. Mustafa bey formasyon alan biri olarak sunu belirtelim sizin formasyon daki staj olayından muaf olmanız için üniversite sizden bir belge isteyeyecetir.ve bilgede öğretmen veya uzman öğretici ibaresi olmak zorunda yani sizin ofis elemanı olmanız gorunmeniz yeterli gorulmeyecektir. Evrekta bu ibare aranacak yetkilerle görüşüp yapılabiliyorsa atamaniz MEB de ücretli öğretmen veya uzman öğretici olarak yapılsın aksi taktirde mauf sayilamiyorsunuz

 6. merhabalar. kamuda işciyim makine mühendisliği okuyorum aynı zamanda zorunlu stajlarımı calıstıgım yerde yapmak istiyorum ama 2. sınıfın yaz satajını baska yerde yapman lazım dıye kabul etmedıler. çalıstıgım kurumda okulun istediği şartlar mevcut kanunda bize kolaylık sağlayan bir durum var mı ?

 7. Ben 12 . Sınıfa geçicem . Fakat özel okulda okuyorum hemsirelik . Yaz tatilinde devlete staj a gitmek istiyorum . Maaş alir miyim

 8. Ven 12 . Sınıf a geçicem . Özel okulda hemsirelik okuyorum . yaz tatilinde gönüllü olarak devlete çalışıcam. Maaş alirmiyim ?

 9. Zorunlu staj kapsamındaki üniversite öğrencilere de staj ücreti ödenmesi gerekir. Bence bu yazı guncellenmelidir.

 10. 1997 yılında zorunlu stajım başladı ve 1998 Haziran ayında bitti. Stajım bitikten sonra staj gördüğüm firmada sürekli çalışmaya başladım. Sürekli çalışmaya başladığım halde bu tarihte firma işe girişimi yapmadı. Bu sebeple bi mağduriyet yaşattı. Firma 2009 yılında kapanmış. Orda çalıştığıma dair nasıl bir işlem yapabilirim??

 11. merhabalar ben okulumdan farklı gönüllü staj yapmak istiyorum fakat ben stajımı gectim hastane okuljn sigorta yapmalı öyle alırız diyor nasıl olucak

 12. Merhaba ben Tıbbi laboratuvar Teknikleri son sınıf öğrencisiyim . Mezun stajı için 08 Mart 2021-18.06.2021 tarihine kadar bir firmada staj yapmaya başladım. Sorduğumda ise staj ücreti verilmeyeceğini söylediler.2000 küsür çalışanı var ve tek stajyer benim. Staj ücretimi vermek zorunlulukları var mı?

 13. merhaba bir üniversitede veri giriş memuruyum öğrencilerin primi için devlete bildirge veriyorum günlük brüttenmi bildirmek gerekiyor yoksa 3/1 bürüttenmi

 14. İyi günler 2017 yılında Botaş ta gönüllü stajyerlik yaptım iş çıkış belgeme baktığım zaman belirli bir ücret girilmiş fakat bana bir ödeme yapılmadı çıkış belgemi üniversitem hazırlamış bu durumun sebebini ve eğer hak ediyorsam bu ücreti alabilir miyim?

 15. Dershanede stajyer öğretmenlik yapanların sigortalılık durumları nasıl oluyor peki,?

 16. Zorunlu staja gitmezsem ne gibi bir yaptırımı olur ogrenebilirmiyim teşekkürler

 17. İsteğe bağlı staj yaparken gün şartı var mıdır? 17 iş günü yapmak istersem yapabilir miyim?

 18. E devlette staj başlangıcım var ama cuma günü stajımin bitmesine rağmen işten ayrilma bildirgesi yok , bunu okul mu yoksa staj yeri mi yazacak e devlete

 19. 1996 yılında Meslek Yüksek Okulunda okurken 40 iş günü staj yaptım ancak sigorta bildirimi mecbur olmadığı için sgk yapılmamamış. 1997 yılında ise öğretmenlik uygulaması için formasyon belgesi aldım 28 haftalık eğitim içerisinde stajım da var ama orasıda sgk bildirimi yapmamış. Ben ne yapabilirim acaba.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir