Bir İşçi En Geç Hangi Tarihte SSK’ya Bildirilmeli?

İşyerimizde çalıştırmaya başlayacağımız bir işçiyi en geç hangi tarihte SSK’ya bildirmek durumundayız ve bu konudaki gecikmenin olası sonuçları nelerdir?

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 9. maddesi gereği, işyerinde çalışmaya başlayacak kimselerin en geç işe başlamadan önceki gün, inşaat işlerinde işe başladığı gün, ilk defa işyeri bildirgesi verilen işyerlerinde 1 ay içinde “işe giriş bildirgeleri” ile SSK’ya doğrudan bildirilmesi veya gerekli belgelerin iadeli-taahhütlü olarak gönderilmesi esastır. Bu bildirimlerinin zamanında yapılmaması halinde, bildirilmeyen her sigortalı için söz konusu tarihte geçerli olan asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmaktadır. Ancak; işe giriş bildirgelerinin zamanında verilmemesinin yol açacağı zarar bununla sınırlı değildir.

Çalışanın bildirim yapılmasından önce uğrayacağı hastalık, meslek hastalığı, analık veya iş kazası hallerinde gerekli yardımlar SSK tarafından yapılmakta, kurumun bu nedenle uğradığı tüm zararlar işverenden ayrıca tahsil edilmektedir.

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 Asgari Ücretinin İşveren Maliyeti

2021 Asgari Ücretinin İşveren Maliyeti

Asgari ücretin belirlenmesi ile işverenlerin 2021 yılı işçilik maliyetleri de ortaya çıkmış oldu. Asgari ücret, …