2021 Asgari Ücretinin İşveren Maliyeti
2021 Asgari Ücretinin İşveren Maliyeti

2021 Asgari Ücretinin İşveren Maliyeti

Asgari ücretin belirlenmesi ile işverenlerin 2021 yılı işçilik maliyetleri de ortaya çıkmış oldu. Asgari ücret, işveren için önemli bir maliyet unsuru olmakla birlikte, hem çalışanların yeni yıl zam oranlarını hem de devletin işverenlere sağladığı teşvik ve destek tutarlarını çoğu kez doğrudan etkiliyor. Bu nedenle, işveren maliyetinin sadece ücretin üzerinden hesaplanmış SGK primlerinden ibaret olmadığını, bu maliyeti düşünürken bahsettiğimiz bu diğer kriterlerin de göz önünde bulundurulması gerekiyor.

Asgari ücret tutarının işverenin cebinden çıkan brüt tutarı ile işçinin cebine giren net tutarından diğer yazımızda bahsetmiştik: 2021 Asgari Ücreti ve Tüm Detayları

Bu yazımızın konusu bu tutarlar üzerinden oluşan işçi/işveren maliyetleri olacak.

İşveren Maliyeti Ne Oldu?

Asgari ücretin net 2.825,90 TL, brüt 3.577,50 TL olarak belirlenmesi ile birlikte, işverenler de kendi maliyetlerini hesaplamaya koyuldu. İşverenin bir ücretli için maliyeti, o işçiye ödenen tüm ücret ve menfaatler ile birlikte, işçi adına hesaplanmış işveren SGK payları olduğu biliniyor. Sigorta primi ödeme yükümlülüğü, sadece işçinin ücretinden kesilen işçi payları ile sınırlı değil, işverenin de ayrıca işçi adına kendi sigorta payını hesaplaması gerekiyor. Bu nedenle öncelikle asgari ücretin SGK işveren paylarını hesaplamak gerekiyor.

İşverenler, çalışanları için kısa vadeli sigorta kollarına %2, uzun vadeli sigorta kollarına %11, genel sağlık sigortası koluna %7,5 olmak üzere toplam %20,5 prim öderler. Ayrıca işsizlik sigortası için ise bu sigorta kapsamında çalışan işçi başına %2 oranında işsizlik sigortası payı öderler.

Asgari ücretli çalışanların işveren maliyeti teşviksiz:

Asgari Ücret (Brüt)3.577,50
  
SGK Matrahı3.577,50
SGK İşveren Payı (%20,5) -Teşviksiz-733,39
İşsizlik İşveren Payı (%2)71,55
  
İşveren Maliyeti4.382,44

Fakat birçok işveren, SGK işveren payını indirimli olarak ödüyor. Devlet, düzenli şekilde primlerini ödeyen işverenlere %5 hazine indirimi sağlayarak, işveren SGK payını %15,5 oranına çekiyor.

Asgari ücretli çalışanların işveren maliyeti teşvikli:

Asgari Ücret (Brüt)3.577,50
  
SGK Matrahı3.577,50
SGK İşveren Payı (%15,5) -Teşvikli-554,51
İşsizlik İşveren Payı (%2)71,55
  
İşveren Maliyeti4.203,56

Hazine indiriminden yararlanabilmek için aşağıdaki şartlardan taşıyor olmak gerekiyor:

İşverenlerin;

  • Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde vermek
  • Tahakkuk etmiş idari para cezalarını, gecikme zamlarını ve primlerini zamanında ve düzenli ödemeleri veya
  • söz konusu borçlarını af ve yapılandırma kanunları kapsamında tecil ve taksitlendirmeleri halinde

sigorta priminin işveren hissesine isabet eden toplam tutarı üzerinden 5 puanlık prim indirim hakkı kazanırlar.

Kamu kuruluşu olan işletmeler, devletten ihale ile iş alıp bu işte çalıştırılan işçiler ile emekli çalışanlar için %5 indirim uygulanmıyor.

Asgari Ücretli Emeklinin İşverene Maliyeti

Emekli olup çalışma hayatına devam eden kişilerin SGK prim payları diğer çalışanlardan farklı oranlarla hesaplanıyor. İşverenin ödemekle yükümlü olduğu prim tutarı da emekli çalışanlarda farklı oranda. Bu nedenle işveren maliyeti de değişiyor.

Emekli çalışan için işverenin ödemekle yükümlü olduğu SGK işveren payı (SGDP Primi) %24,5. Bu oran üzerinden herhangi bir indirim ve teşvik uygulanmıyor.

Asgari Ücret (Brüt)3.577,50
  
SGK Matrahı3.577,50
SGK İşveren Payı (%24,5)876,49
İşsizlik İşveren Payı (%0)0,00
  
İşveren Maliyeti4.453,99

İşverenin SGK Tavan Maliyeti

Asgari ücret sadece asgari ücretlileri ilgilendirmiyor demiştik. Asgari ücrete bağlı olan tüm parametreler de asgari ücretle birlikte değiştiğinden, SGK için ödenecek prim paylarının, maksimum tutarı da bu parametrelerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

İşverenin, ücretini ödediği işçilerinden prime esas kazançları toplamı SGK tavan matrahını aşan kişiler için hesaplanan prim tutarları, asgari ücretle beraber değişen parametrelerden biri.

2021 yılı asgari ücreti ile birlikte SGK taban ve tavan tutarları aşağıdaki gibi hale geldi:

 1 Günlük30 Günlük
Pek Matrahı Taban Tutarı119,253.577,50
Pek Matrahı Tavan Tutarı894,3826.831,40

Tavandan hesaplanan primler için işverenin prim maliyeti şu şekilde:

Teşviksiz Tutar:

SGK Matrahı26.831,40
SGK İşveren Payı (%20,5) -Teşviksiz-5.500,44
İşsizlik İşveren Payı (%2)536,63

Teşvikli Tutar:

SGK Matrahı26.831,40
SGK İşveren Payı (%15,5) -Teşvikli-4.158,88
İşsizlik İşveren Payı (%2)536,63

Emekli Çalışanlarda:

SGK Matrahı26.831,40
SGK İşveren Payı (%24,5)6.573,70
İşsizlik İşveren Payı (%0)0,00

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

2021 Asgari Ücreti ve Tüm Detayları

2021 Asgari Ücreti ve Tüm Detayları

Her yıl olduğu gibi bu yılbaşında da tüm çalışanların merakla beklediği şey yeni yılın asgari …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir