Kıdem Tazminatı Fonu Kurulması Durumunda, Bundan Önceki Kıdem Tazminatı Hakları Ne Olacak?

Kıdem tazminatına ilişkin düzenlemeler, 1475 sayılı yasa ile yapılmaktadır. Söz konusu yasa yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte, kıdem tazminatına ilişkin düzenlemenin yürürlüğü sürmektedir. Kıdem tazminatı uygulaması açısından şu an için yapılmış yeni bir düzenleme bulunmamaktadır. İstihdam paketi kapsamında; kıdem tazminatı fonu kurulması, işverenlerin bu fona kıdem tazminatı haklarını karşılamak için prim ödemeleri, çalışanların belirli bir çalışma süresini doldurmuş olmaları şartıyla işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı haklarının fon tarafından kendilerine ödenmesi benzeri esasları içeren bir kıdem tazminatı düzenlemesi yapılması düşünülmektedir.

Yapılacak düzenleme henüz tartışma aşamasında olup, oluşmuş bir metin veya TBMM Genel Kurulu’na sevkedilmiş bir tasarı bulunmamaktadır. Kıdem tazminatı fonu kurulması durumunda, çalışanların fon kuruluş tarihinden önceki kıdem tazminatı hakları konusundaki yükümlülüğün işverenlere ait olması beklenmektedir.

Ancak; düzenlemenin henüz net ve açık hükümler halini almış olmaması nedeniyle, konunun tartışma ve farklı görüşler bağlamında yeniden ele alınması olasılığı bulunduğundan; yapılacak yasal düzenleme için şu aşamada yorum yapılması sağlıklı olmayacaktır. Gerek istihdam paketi, gerekse sosyal güvenlik reformuna ilişkin güncel gelişme ve bilgilendirmeleri; www.iskanunu.com adresinden takip edebilirsiniz.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

İşçilerin en önemli haklarından biri olan, gereken şartların sağlanması durumunda ödenen kıdem tazminatıdır. Kıdem için …