Eşi Doğum Yapan Sigortalının, Sağlık Yardımlarından Yararlanma Koşulları Nelerdir?

Herhangi bir sigortalının veya bakmakla yükümlü olduğu kimselerin, genel sağlık sigortasından sağlanan haklardan yararlanabilmesi için, yerine getirilmesi gereken koşullar  Genel Sağlık Sigortası hükümleri ile belirlenmektedir. Analık için yapılması gereken sağlık yardımları da genel sağlık sigortası kapsamında yer almaktadır. Sigortalının ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin sağlık yardımlarından yararlanabilmesi için, son bir yılda en az 30 gün genel sağlık sigortası primi ödenmiş olması gerekmektedir.

Öte yandan; sigortalı kadına veya eşi doğum yapan sigortalıya emzirme yardımı yapılması ise kısa vadeli sigorta kolları uygulamalarında düzenlenmektedir. Bu kapsamda; emzirme yardımı yapılabilmesi için doğumdan önceki bir yılda en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi ödenmiş olması gerekmektedir.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kısmi Çalışanların GSS Primleri

Kısmi Çalışanların GSS Primleri

Kısmi süreli çalışanlar, hangi şartlar ile genel sağlık sigortasından faydalanabilirler?