Hamile Veya Doğum Yapan İşçi, Gece Çalıştırılabilir Mi?

Analık halinde çalışma ve bu konudaki diğer esaslar, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 74. madde ile belirlenmekte. Bu maddeye dayanılarak yayınlanan GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK, konunun detaylarını açıklamakta.

Yönetmelikte getirilen esaslar gereği; emziren işçilerin, doğumu izleyen 6 ay içinde gece çalıştırılmaları yasaktır. Doğum yapan kadın işçiler doğumu izleyen 8 hafta sonunda, emziren işçiler ise 6 aylık süre sonunda gece çalışmasının sakıncalı olduğunun doktor raporu ile belgelendiği süre boyunca gece çalıştırılamazlar. Yönetmeliğin ilgili maddesi, tam metni aşağıdaki gibidir.

Gece Çalışması

Madde 9 – Emziren işçinin doğumu izleyen 6 ay boyunca gece çalıştırılması yasaktır.

Yeni doğum yapmış işçinin doğumu izleyen sekiz haftalık süre sonunda, emziren işçinin ise, 6 aylık süreden sonra gece çalışması yapmasının güvenlik ve sağlık açısından sakıncalı olduğunun hekim raporu ile belirlendiği dönem boyunca, gece çalıştırılması yasaktır.

Kadın işçiler, gebe olduklarının hekim raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Doğum İzinleri

Doğum İzinleri

4857 sayılı İş Kanunu hamile, doğum yapan ve evlat edinen işçilerin haklarını detaylı olarak belirlemiştir. …