Doğum İzinleri
Doğum İzinleri

Doğum İzinleri

4857 sayılı İş Kanunu hamile, doğum yapan ve evlat edinen işçilerin haklarını detaylı olarak belirlemiştir. İşçinin Doğum İzinleri İş Kanunu ile güvence altına alınmış, bu izinlerde bebeğin hakları da büyük ölçüde gözetilmiştir.

DOĞUM YAPAN ANNELER

     Hamilelik Süreci

Gebe işçiler diğer çalışanların hakları diğer çalışanlara göre değişiklik göstermektedir. Kadın işçiler gebelik dönemlerinde günde en fazla 7,5 saat çalıştırılabilirler. Ayrıca gece vardiyalarında çalışmaları da yasaklanmıştır.

Gebe kadınların çalıştırılma koşulları İş Kanunu md. 74 ‘te ayrıca şu şekilde belirtilmiştir: “Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz.”

Hamilelik süresince periyodik doktor kontrolleri için ücretli izin kullanırlar, bu izinler yıllık izinden bağımsız düşünülmelidir. İşveren doktor kontrolü için bu ücretli izinleri kadın işçiye vermek zorundadır.

   Doğum Raporu

Kadınlara doğum öncesi ve sonrası için de doğum raporu verilmektedir. Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Doğum öncesi doğum raporu tekil gebelikler için 32. haftada başlamış olur. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, izne ayrılacağı tarih en fazla gebeliğin 37. haftası olacaktır. Bu süreçten sonra hamile işçinin çalıştırılmaya devam etmesi yasaktır. Doğum iznine doktor izni ile geç ayrılan kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir.

Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır.

Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü hâlinde, doğum sonrası kullanılamayan süreler babaya kullandırılır.

Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir.

   Ücretsiz İzin

İsteği halinde kadın işçiye, on altı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde on sekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir.

Ücretsiz doğum iznini de belirleyen işçinin kendisidir. İş Kanunu tarafından verilmiş bir hak olduğu için bu iznin kullanımında işverenin onayı aranmaz.

   Süt İzni

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır. Çocuk 1 yaşına geldiğinde bu izin hakkı bitmiş olur.

Süt izni işçinin fiilen çalıştığı süreler için geçerlidir. Çalışılmayan günler için süt izni hakkı bulunmaz.

   Yarım Çalışma

Doğum sonrası analık hâli izninin bitiminden itibaren (doğumdan önce 8 hafta doğumdan sonra 8 hafta olarak verilen izinler) çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla kadın işçiye isteği hâlinde;

 • birinci doğumda altmış gün,
 • ikinci doğumda yüz yirmi gün,
 • sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün

süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir.

Çoğul doğum hâlinde bu sürelere otuzar gün eklenir.

Yarım çalışma tercih edildiği dönemlerde süt izni hakkı ortadan kalkar. Yarım çalışma sonrası tam zamanlı çalışmaya dönen kadın işçi çocuğu 1 yaşına gelmemişse süt iznini kullanmaya devam edecektir.

   Kısmi Çalışma

Doğum sonrası izinlerin bitiminden sonra (doğum raporu, doğum ücretsiz izni, yarım çalışma) mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar anne ya da baba işçi kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir. Bu talep işveren tarafından karşılanır ve geçerli fesih nedeni sayılmaz.

Kanunun verdiği bu haktan yararlanarak kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam zamanlı çalışmaya dönebilir. Tam zamanlı çalışmaya dönecek işçi, işverene bunu en az bir ay önce yazılı olarak bildirir.

Ebeveynlerden birinin çalışmaması hâlinde, çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamaz.

EVLAT EDİNEN AİLELER

   Ücretli İzin Hakkı

İşçiye, evlat edinmesi hâlinde üç gün ücretli izin verilir.

   Analık Hali İzni

Doğum yapan işçilere doğum sonrası verilen analık hali izni evlat edinen ebeveynlere de verilmektedir. Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık hâli izni kullandırılır.

   Ücretsiz İzin

Bu izin, üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme hâlinde eşlerden birine veya evlat edinene verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

   Yarım Çalışma

Yarı zamanlı çalışmada doğum yapan kadın işçilere sağlanan haklar 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen erkek ya da kadın işçiye de sağlanmaktadır.

Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri hâlinde;

 • birinci doğumda altmış gün,
 • ikinci doğumda yüz yirmi gün,
 • sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir.

   Kısmi süreli çalışma

Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferiden evlat edinenler de çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren kısmi süreli çalışma haklarını kullanabilirler. Doğum yapan işçi veya eşine sağlanan kısmi çalışma izninde olduğu gibi bu izni mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar kullanabilirler.

ENGELLİ EBEVEYNLERİ

   Ücretli İzin Hakkı

İş Kanunu engelli çocuğu olan işçiye yıl içerisinde diğer çalışanlardan farklı olarak izin hakkı tanımaktadır. İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir.

   Yarım Çalışma

Çocuğu engelli olarak doğan kadın işçi, diğer doğum yapan işçilere göre daha uzun süreli yarım çalışma hakkından/ödeneğinden faydalanabilirler.  Yarım çalışma izni çocuğu engelli doğan anne işçiler için üç yüz altmış gün ( 360 gün )olarak uygulanmaktadır.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Geriye Dönük Emzirme İzni Ücreti Talebi

Geriye Dönük Emzirme İzni Ücreti Talebi

İşveren emzirme izninin kullanılmasına izin vermeyip bu sürelerde işçiyi çalıştırdığında, işçinin hakları nelerdir? Kullanılamamış geçmiş süt izinleri işverenden talep edilebilir mi?

80 yorum

 1. Merhaba ,
  Doğum izinleri ile ilgili muallakta kaldığım bir konu var…
  16 haftalık analık izininden sonra işçiyi nasıl bir süreç bekliyor ?
  16 haftalık süre sonunda 6 aylık ücretsiz izin , yarım çalışma ve kısmi çalışma sıralaması tam olarak nasıl olacak ?
  16 haftalık süre sonunda önce ilk çocuksa 2 aylık yarım çalışmadan sonra 6 aylık ücretsiz izini de talep edebilecek mi ? Bu aylık sürenin sonunda da çocuğunun ilkokul çağına gelene kadar kısmi zamanlı çalışmayı talep edebilecek mi ?
  Yoksa ikisi arasında bir tercih mi olacak ? Yani 16 haftadan sonra ya 6 aylık ücretsiz izini seçecek, ya da 2 aylık yarım çalışma ve ardından kısmi süreliyi seçme tercihinde bulunabilecek ?
  Tam anlamıyla açıklarmısınız??
  Teşekkürler.

  • Datassist Mevzuat Kulübü

   Merhaba Melih Bey,

   İş Kanunu’nda doğum izinleri ile ilgili yapılan değişikliklerin nasıl uygulanacağı yayınlanacak yönetmelikle kesinleşecektir. Henüz yönetmelik yayınlanmadığı için izinlerin sıralaması ile ilgili net bir yorum getirmek mümkün değildir.

   • Sabırsızlıkla bekliyoruz.
    Teşekkür ederim cevap verdiğiniz için.

   • Merhaba dogum izni sonrasi 2. Çocuk oldugundan 120 gün yarı zamanli calisma hakkindan faydalanmaktayim. Bunun üzerine 2 ay da ucretsiz izin kullanma hakkım var midir?

 2. Merhaba ;

  Part time çalışma yasası yönetmelik ve 8423 nolu iş kanunda nezaman yayınlanacaktır.

  Bilgi verebilir misiniz.

 3. merhabalrar,
  ben 4b li memurum. sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasları inceliyorum fakat anlamadığım bi kaç nokta var. cevap verirseniz cok sevinirim.
  1 buçuk aylık hamileyim. gece nöbetlerimiz de oluyor ve yoruyor. doktor raporuyla gece nöbetinden çıkabileceğimi öğrendim. bunun özel hastaneden alınan raporla olup olmayacagını merak ediyorum?
  biraz sıkıntılı bi hamilelik süreci yaşıyorum. rapor alarak istirahat hakkı kullanabilir miyim, bu sürelerden dolayı maaşımdan düşüş olur mu ve bu rapor hakkı kotası maksimum kaç gündür?
  yine aynı istirahat hakkımı özel hastaneden alsam sıkıntı olur mu? çalıştığım ildeki bir hastaneden almam şart mı şehir dışından da alabilir miyim?
  tüm bunları sormamın sebebi eşimle ayrıyız ve eş durumundan bir araya gelemiyoruz. doğumumu çalıştığım ilde değil eşimin olduğu ilde yapacağım rutin olarak kontrollere şehir dışına çıkmam gerekecek. lütfen cevaplayın.

  • Gunde 7.5 saatten fazla ve mesai saatleri disinda kesinlikle calistirilamazsiniz.

  • Merhaba benim Ağustos ayında hamileliğim 32. Hafta oluyor ve okul tatil olduğu için aktif bir çalışma dönemi zaten yok ben yine çalışabilir raporu alarak 37. Haftaya kadar çalışabilir miyim?

 4. 32. haftamı doldurmadan işten ayrıldığım taktirde doğum parası alabilir miyim?

 5. Yasemin BOZTOPRAK

  15 haftalık hamileyim Nisan ortası gibi Doğum iznine ayrılmam gerekiyor ama Nisan 1 de iş sözleşmem bitiyor. Erken Doğum riski nedeniyle izne Nisan ayından erken ayrılacak olursam yine de Nisan 1 de sözleşmeyi yenilememe gerek var mı?

 6. merhabalar,dp5ğum izininden sonra ki 6 ay süreli ücretsiz izin,puantaj ile çalışan ,sigortası 30 gün üzerinden ödenmeyen işciler içinde geçerlimidir?

 7. bahar başbakan çördük

  İyi günler, 3 yaşın altındaki çocuğu evlat edinen sigortalı işçinin haketmiş olduğu 8 haftalık analık izninin nasıl kullandırılması gerektiği hakkında bilgi verebilir misiniz? Ne Ankara’da ne İzmir’de bu konuyu bilen kimse yok. Evlat edinme belgeleriyle hastaneye başvurulması ve doktorun da 8 haftalık rapor verilmesi suretiyle olduğunu öğrenebildik ama hastaneler bunu bilmiyor ne yapmamız gerektiğini bilemiyoruz. Şimdiden teşekkürler.

  • Merhaba ,

   Bizde eşimle 25.06.2020 tarihinde İzmirde evlat edindik.Ben babalık izinimi kullandım (Özel sektör )Fakat eşime 8 haftalık izini ücretli vermediler.İşyeri böyle bir uygulamamız yok dedi.SGK ya topu atıyor.SGK işyerine anlayacağınız ödememek için her yol denendi.Ve ücretsiz izin almak zorunda kaldık.

 8. merhaba özel sektörde çalışmaktayım. 3 yas altı cocuğun evlat edinmede analık izni 8 hafta nasıl kullanılır.yada kullanılabilirmi. SGK dan tam bir bilgi alamadım yardımcı olabilirmisiniz

  • merhaba ben de ozel sektorde calisiyorum 8 haftalik analik izinimi kullandim ama ucretsiz izin olarak sgk odeme yapiyormu evlat edinmede

   • İyi günler melek hanım, siz evlat edinmedeki 8 haftalık analık iznini nasıl kullandınız? Bu iznin nasıl kullandırılacağını bilen kimse yok üstelik başkentte:(( bana bu konuda dönüş yaparsanız çok sevinirim.

    • Merhaba benim bir sorum olacaktı ücretsiz iznimi yarıda bırakıp işe başladım şimdi tekrardan ucretsize ayrılmak istiyorum

 9. Merhaba bir konuda acil fikrinize ihtiyacım var
  ben doğum sonrası çocuğum ilkokul çağına gelene kadar kısmi çalışma talebinde bulundum kurumsal bir şirkette çalışıyorum talebim kabul edildi ancak işveren bana süt izni kullandirmiyor yani ben zaten normal çalışan gibi günlük 7.5 saat fiilen çalışıyorum ve çalışmadığım günlerin için bir ödeme almıyorum ben çocuğumu beslemek için neden 45 saat çalışandan ayrı tutulup süt izninden mahrum ediliyorum neticede çalışma saatinden sayılıyor bu süt izni,ee 45 saat calisanda günlük 7.5 saat fiilen çalışıyor bende ama ben haftada 4 gün çalışıyorum onlar 6 gün ve çalıştığım gün kadar para alıyorum bu yasayı kimse bilmiyor süt izni mı vermedikleri için 170 ihtar çekip şikayet açmayı önerdi sizce napmaliyim?
  Tskler

  • Merhabalar nazlı hanım. Normal şartlar altında sizin aldığınız izin toplu kullanılmaz. Her gün gelip yarım gün çalışmanız gerek. Bu durumda süt izni kullanılmaz. Ayrıca maaşınızın yarısını alırsınız.

 10. Merhaba,
  Size bir şey danışmak isterim, yiğenim bir otelin satış dept. çalışıyor, bu göreve otelin santral dept. geçirildi, 8-9 aydır aynı görev ile çalışıyor, şimdi ise hamile müdürlerinin yaklaşımı senin doğum iznin olacak ve izin sonrasında da ücretsiz alırsın diyerek bizde zor duruma düşmemek içim şimdiden önlemimizi almak isteriz diyerek yerine başka birisini başlatmışlar, yiğenimi de eski görevi olan santrale göndermişler. görev değişikliği ile ilgili imza atmış fakat ilk işe giriş sözleşmelerinde yönetim isterse otel içinde birim değişikliği yapar şeklindeymiş. Bu durumda çıkışını verse tazminat alır mı ? veya mahkeme açabilir mi ? konu ile ilgili yardımcı olabilirseniz seviniriz.

  • Merhabalar Hamide hanım. Eğer iş veren dediğiniz gibi iyi niyetliyse yeğeninin yerine geçici personel almıştır ki bu zaten 6 aylık.
   Bir diğerine raporlu personeli işten çıkaramaz. Eğer rapor bitim işbaşı yaptığı anda iş aksini işveren fesih ederse kıdem ve ihbar ödemek zorunda kalır. Bu durumda bile işe iade davası açabilir.

 11. Merhaba
  ben 18 haftalik gebeyim.düşük tehlikesi gecirdigim için dr 32. Haftaya kadar rapor vereceğini söyledi. 3 yıldan beri aynı firmada sigortalı çalışıyorum rapor alacak olmam İşyerinde pek hoş karşılanmadi açıkçası .32.haftada doğum iznine çıkmam icin son 4 aylık prim isteniyormuş sanırım. Raporlu olduğum için son 4 ay bende görünmeyecek sgk da aktif görünmem yeterli mi?4 aylik yatan son prim günümde eksik gorunuyor.rapor paramı etkiler mi.yoksa 32.haftadan sonra verilen rapor asgari ücrete göremı hesaplanıyor. Tesekkurler

 12. merhaba,

  özel sektöre çalışıyorum.6 haftalık analık izininden sonra işçiyi nasıl bir süreç bekliyor ?
  16 haftalık süre sonunda 6 aylık ücretsiz izin , yarım çalışma ve kısmi çalışma sıralaması tam olarak nasıl olacak ?
  16 haftalık süre sonunda önce ilk çocuksa 2 aylık yarım çalışmadan sonra 6 aylık ücretsiz izini de talep edebilecek mi ? Bu aylık sürenin sonunda da çocuğunun ilkokul çağına gelene kadar kısmi zamanlı çalışmayı talep edebilecek mi ?
  Yoksa ikisi arasında bir tercih mi olacak ? Yani 16 haftadan sonra ya 6 aylık ücretsiz izini seçecek, ya da 2 aylık yarım çalışma ve ardından kısmi süreliyi seçme tercihinde bulunabilecek ?

  • YEŞİM
   Gamze Hanım Merhaba,
   Sıralama hakkında bilgi paylaşabilir misiniz?
   Ben 16 haftalık doğum izni sonrasında 6 aylık ücretsiz izin ve sonrasında 2 aylık yarı zamanlı çalışmayı uygulamak istiyorum. Böyle yapabilir miyiz?
   Yapamazsak, 16 haftalık doğum izni sonra 6 aylık ücretsiz izin ve en son süt izni mi kullanılır miyiz?

 13. Merhaba Doğum sonrası ücretsiz izin alan personelin yıllık izin hakediş tarihi döndüğü tarihe göre güncellenir mi ? Yoksa yıllık izni etkilemez mi?

 14. 17 haftalık hamileyim bi sürü iş görüşmesine gittim işe alınmadım kurumsal bi firmaya çok uzun süre önce cv bırakmıştım aradılar görüşmeye gittim işe alındım 1 haftadır çalışıyorum fakat şuan hamile olduğumu bilmiyolar söylediğimde ne gibi problemlerle karşılaşırım beni işten çıkarma hakları varmıdır ? Yasal olarak şikayetçi olabilirlermi ?

 15. doğum iznine 32. haftada ayrılmayıp 37. haftada ayrıldığım zaman iş görmezlik ödeneğini eksik mi alırım

 16. Merhaba 7 şubatta ikizlerime doğum yaptım 30 mayısta analik iznim bitti ve 1 ay heyet raporu kullandim daha sonrada 2 defaya mahsus 10 günlük rapor şuan 6 ay ücretsiz izne çıkmak istiyorum fakat is yerim6 ay ucretsiz izin süresinden kullandigim rapor günlerimi düşmemi istiyor böyle bir haklari var mi nasil bir yol izlemeleyim.

 17. 1 yasinda bebegimiz var memur baba olarak ücretsiz izin hakkim var mi var ise idarenin takdir hakki var mıdir .?

 18. merhaba ben özel srktörde işçi olarak çalışıyorum 24. haftada bebeğin kalbi durdu ve normal doğumla ölü bebeği doğurmak zorunda kaldım, bu durumda iznim nasıl olmalıdır ?

 19. merhaba 24. haftada bebeğin kalbinin durduğunu öğrendik ve normal doğumla ölü bebeği doğurmak zorunda kaldım. özel sektörde işçi olarak çalışıyorum , memurlarda öl yada canlı fatkı gözetmeksizin doğum olayı gerçekleştiği için aynı haklardan yararlanılıyor , işçi olarak ben doğum izninden ne şekilde yararlanabiliyorum , yönlendirmelerinizi rica ederim

 20. Merhaba doğum izninden dönüşte anne, evine kaç km uzaklıktan itibaren çalıştırılmaya itiraz edebilir ?

 21. Merhaba 39 hafta 3 günlük gebelik sonrasında doğum yaptım ve ertesi gün bebeğimi kaybettim doğum sonrası izin hakkım hala geçerli olur mu ayrıca rapor mu almam gerekiyor

 22. Merhaba 08.02.2016 tarihinde doğum yaptım.Daha önceden SGK grişim var.Eşim MEB te öğretmen eş durumu tayini için geriye dönük SGK DOĞUM BORÇLANMASI primi yatırmak istiyoruz.Bu doğum borçlanmasındaki prim gün sayısı MEB özür gurubu atamalarında 2 yıl içinde 360 gün primi için kullanılabilir mi ?

 23. Merhaba
  ben 18 haftalik gebeyim.düşük tehlikesi gecirdigim için dr 32. Haftaya kadar rapor vereceğini söyledi. 3 yıldan beri aynı firmada sigortalı çalışıyorum rapor alacak olmam İşyerinde pek hoş karşılanmadi açıkçası .32.haftada doğum iznine çıkmam icin son 4 aylık prim isteniyormuş sanırım. Raporlu olduğum için son 4 ay bende görünmeyecek sgk da aktif görünmem yeterli mi?4 aylik yatan son prim günümde eksik gorunuyor.rapor paramı etkiler mi.yoksa 32.haftadan sonra verilen rapor asgari ücrete göremı hesaplanıyor. Tesekkurler

 24. Merhaba ,

  Analik iznimden sonra suan 6 aylik ucretsiz iznimi kullanmaktayim.Ucretsiz iznim bittikten sonra yari sureli calisma hakkimi kullanabiliyor muyum.Onun sonrasinda da kismi sureli calisma hakkimi kullanmaya baslayabilirmiyim.Sormak istedigim aslinda şu.Yari zamanli calisma ve sonrasinda kismi sureli calisma olabiliyor mi ?Pespese kullanabiliyor muyum?.Hocam olmuyorsa neden olmuyor bide?Heryerde farkli bilgi var.

 25. eylem dönmezer

  Merhaba birsey öğrenmek istiyorum anne doğum yaptıktan sonra kendi isteğiyle çalışmaya hemen başlayabilir mi yoksa sgk nın koyduğu bir yasak var mı?

 26. Merhaba bişi öğrenmek istiyorum doğum izini sonrası yıllık iznimi kullansam sonrasında ücretsiz izini kullansam sorun olurmu.Yani önce yıllık iznimi kullandığımda ücretsiz izinş hak edemezmiyim?

 27. Merhaba şuan ücresiz dogum izni kullanmaktayım.izin hakkım bittiğı zaman işveren iş yerinde daha önce calıstığım pozisyondan daha alt sevideye bır pozısyonda işe başlatabılır mı

 28. Merhaba,
  7 şubatta analık iznim bitti, 60 gün yarı zamanlı çalışmak için dilekçe ile şirketime başvurdum ancak tam zamanlı sürdürülmesi gereken bir iş olduğu gerekçesi ile reddedildi. ( halkla ilişkiler) ve 19 şubatta iş başı yapmam bekleniyor . bu durumda nasıl bir yol izlemem gerekiyor tam zamanlı çalışmaya zorlayabilirlermi?

 29. Merhaba. Özel bir klinikte çalışıyodum hamile olduğum için doktora gittiğim ve grip olduğum için de rapor aldığım gün işveren tarafından işten çıkarıldım.1 senemin dolmasına 12 gün vardı. hamile olduğumu haliyle ilaç kullanarak gripten kurtulamayacağımı patron doktorumuza asistan hemşiresi ile iletmiştim. ama doktora gittiğim gün(hamile olduğumu söylediğimin ertesi günü) beni işten çıkardı. ihbar tazminatımı ve o aya ait 12 günlük çalışmamın karşılığını verip beni gönderdiler. olaydan bi kaç hafta sonra kadın doğumda doktor kontrolüne gittiğimde bebeğimin gelişim geriliği olduğunu ve kürtajla alınması gerektiğini öğrendim. hem bebeğimi kaybetmiştim hem işsiz kalmıştım.
  Şimdi başka bir yerde işe girmeyi düşünüyorum ama 1 yılım dolmadan hamile kalırsam bu haklardan faydalanabilir miyim, bunu öğrenmek istiyorum. Cevap verebiliirseniz çok sevinirim.

 30. Merhaba ben şuan 15 haftalık gebeyim. Ve bir kurumda taşeron olarak çalışıyorum . Nasip olursa Nisan’da kadroya geçmiş olacam. Sagligim el verirse son 3 haftaya kadar çalışmayı düşünüyorum. Sorum şu 3 hafta olan yıllık iznimi çalışmam gereken son 5 hafta içinde kullanabilir miyim.yoksa aktarmak istediğim 5 haftayı çalışmak zorunda miyim

 31. Meraba ben 25+ 2 günlük hamileyim özel sektörde çalışıyorum sabah 8 buçuk akşam 6 buçuk bu durumda 7 buçuk saatten fazla çalışmış oluyorum ve sigortam asgari ücretten yatiyo bana elden haftalık 325 toplam 1300 tl ödüyor 22 günde sigortamı yapmamış bu durumda benim yasal olarak haklarım nelerdir ne yapmam gerekli bilgi verirseniz sevinirim…

 32. Merhaba , şuan çalıştığım iş yerinde 5 senedir çalışmaktayım . Ekim 2017 yılında evlendim ve şuan 4 aylık hamileyim .Doğum iznine ayrılmış olduğum tarihte henüz evleneli 1 senem dolmamış oluyor.Hem evlilik tazminatımı hem de doğum izninden hakkım olan rapor paramı alabilir miyim ? Bir de onların beni çıkarması durumunda işsizlik ücreti alabilir miyim ?

 33. Merhaba,

  32. haftamda ücretli doğum iznine ayrılacağım ardından 6 ay ücretsiz izin hakkımı kullanacağım.

  Bu sebeple süt iznimi toplu kullanmak istiyorum.

  Ücretli iznime süt iznimi de ilave edip sonrasından ücretsiz izin kullanmak istediğimi ilettim ancak ücretsiz izin kullanacağım için süt iznimi toplu kullanamayacağımı ilettiler.

  Bu iş yerinin insiyatifinde olan bir durum mudur?

  Yoksa ücretsiz izin kullandığım için gerçekten toplu süt izin kullanma hakkım gidiyor mu bilgi vermenizi rica ederim.

  Bu arada kanunen toplu süt izni yok biliyorum ancak kurumum bu konuda normal şartlarda sıkıntı çıkarmıyor toplu süt iznin kullandırıyor. Benim ücretsiz iznimde olacağı için kullanamayacağımı söylüyor.

 34. Merhaba ben erken Doğum yaptım ve üç gün sonra bebeğimi kaybettim Doğum iznimi kullandım işe döndüm süt İzmir’de hakkımmı yoksa bebeğimin ölümüyle iptalmi hayırlı işler dilerim.

 35. Merhaba ben erken Doğum yaptım ve üç gün sonra bebeğimi kaybettim Doğum iznimi kullandım işe döndüm süt İznide hakkımmı yoksa bebeğimin ölümüyle iptalmi hayırlı işler dilerim.

 36. Merhaba! 25 Nisa’n 2018 İŞKUR ile işe başladım 25 temmuz 2018 itibari ile İŞKUR sürem bitiyor.doğuma 3,5 ay kalıyor,patronum sigortamı yapıp pirimizi ödeyecek tabi benim sağlık durumum el verirse,bu 1 içersinde 90 günlük SGK pirimi benim ancak o aralıkta dolabiliyor,Doğum ekim sonu kasım başına denk geliyor.ben bu şartlar altında Doğum parasından yararlanabiliyormuyum acaba??

 37. Özel sektörde çalışan bir personel olarak baba dogum iznim olan 5günlük hakkimin 1günümü normal izin olarak kullandim maaşımdan kestiler islerin yoğunluğu nedeniyle karşılıklı iyi niyet çerçevesi dahilinde anlasarak musait bir zamanda kullanmam istendi simdi deniliyor ki o izin hakkin yandi o zaman kullanman gerekiyordu ne yapmak gerekiyor bu sikintida yonetimde bir takim degisiklikler olduğu icin kaynaklandi kayitlarda benim dogum izni kullanmadigim mevcut

 38. Merhaba dogum sonrarasi kismi calisma sadece memurlarda mi yokso ozel sektore gecerlimi dilekceyi nerden temi edecegiz su anda 6 aylik ucretsiz izindeyim ozel setorde calisiyorum 2 ayim kaldi cevap yazarsaniz sevinirim

 39. Merhaba özel bir kurumda Öğretmenim. Doğum iznim bitikten sonra 6ay ücretsiz izne ayrılacağım. Sonra başlamak istiyorum ancak 15 gün çalıştıktan sonra tekrar yaz tatili başlıyor. Bu yüzden kurumum bana maaş vermek istemediği için 6aylık ücretsiz izinden sonra yazı kapatacak şekilde tekrar ücretsiz izin almak zorunda bırakıyor. Bu durumda maaş alamayacağım. 2sorum var.
  1) 6 ayın üzerine aldığım ücretsiz izin sonraki seneler kıdemimi, işsizliğimi etkiler mi?
  2) 6aydan sonra ücretsiz izin yerine rapor veya heyet alsam (2,5ay) maaşımı devletten alma şansım var mı?

  • Merhabalar 32 haftalik iken doğum izinine ayrıldım 35 haftalik olunca bebek ölü doğdu rapor sürem 16 hafta olarak devam edicekmi yok sa iptalmi olucak

 40. Merhaba.
  11 hazirandan doğum yaptım.doğum öncesi ve doğum sonrası raporumu kullandım.12 ağustos tarihinde raporum bitiyor.is yerim çocuğum olduğundan ve süt izni kullanacagımdan dolayı tazminatımı verip isten çıkaracağını belirtti. 2 yıldır calısmaktayım. Emek verdiğim is yerine sadece tazminat almak istemiyorum. Haklarım nelerdir. Sut izni ve cocuk icin Isten çıkarılır mi. Notere ihtar mı cekmem gerek. Cevap verirseniz cok sevinirim.cok caresizim.

 41. Merhaba doğum sonrasına aktardigim 5 haftayi kullanmasak olur mu.Bunun icin goreve baslamak için ne yapmam lazım.Kadrolu öğretmenim.Yardimci olursanız sevinirim bu yil 1.siniflari alicam malûm uyum haftasında baslamam gerekiyor.8 haftalık yasal iznimi kullandım.

 42. Merhaba özel bir bankada sabah 9 da iş başı 12,30-13,30 arası öyle aası 18:00 çıkış saatı insan kaynaklarına 7,5saat çalışmam gerektiği ile alakalı talepte bulunucam. Bu durumda benım 17,30 tamı yoksa 16,30 işten çıkmam gerekiyor ögle arası nasıll hesaplanıyor ?

 43. Merhaba. Gebeliğim sırasında ağır çalıştırılıp. Yasal saatimde çıkamadım. Yinede işyerinden tatli ayrılmak adına şikayet etmedim. 32 haftalık gebeyim. Kane çıkacağım.6 aylık ücretsiz izin talep ettiğimde adım gibi eminimki sorun çıkaracaklar, peki o senemde de şikayet edebiliyormuyuz. Bilgilerinizi bekliyorum. Tesekkurler.

 44. Merhabalar. Doğum izninde şöyle bir ifade kullanmışsınız. “Hamilelik süresince periyodik doktor kontrolleri için ücretli izin kullanırlar, bu izinler yıllık izinden bağımsız düşünülmelidir. İşveren doktor kontrolü için bu ücretsiz izinleri kadın işçiye vermek zorundadır.” Periyodik kontrollerde ücretli izin kullanıyorlar. Fakat en altta bu ücretsiz izinleri demişsiniz ve kafam karıstı.yazım hatası mı var? Yoksa ben mi anlayamadım. Açıklarsanız cok sevinırım.

 45. 5 aralikta işe girdim ve 5 haftalık hamile oldugumu ögrendim. 2017 yilından 90 günlül sigortam ben kac ay calışsam devlet yardim ödenegi alabiliyor muyum

 46. 5 aralikta 2018 işe girdim ve 5 haftalık hamile oldugumu ögrendim. 2017 yilından 90 günlük sigortam var ben kac ay calışsam devlet yardim ödenegi alabiliyor muyum

 47. MERHABALAR BEN İŞKURKURASI İLE HASTANEYE BAŞLADIM 6 AYLIĞINA BE ŞU AN 4.5 AYLIK GEBEYİM. VE 8-5.30 ÇALIŞMA SAATLERİMİZ ÖNGÖRÜLEN 7.30 SAAT ÇALIŞMA HAKKINDAN YARALANIMIYORMUYUZ. VR İZİN HAKKIM NASIL OLACAK VE DOĞUM YAPTIGIMDA DOĞUM PARASINDAN YARARLANABİLEECEKMİYİM.

 48. Meraba ucretsiz izin sonrasi bagli bulundugum kurum beni baska bi subesine verebilirmi pozisyonumu degistirip dusurebilirmi

 49. MERHABALAR BEN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNDE ÇALIŞMAKTAYIM VE 18 HAFTALIK GEBEYİM. KANUNA GÖRE GEBELER GÜNDE 7.5 SAAT ÇALIŞTIRILAMAZMIŞ. BİZİM KURUMDA GEBELERİ 7.5 SAATTEN FAZLA ÇALIŞTIRMIYOR. ANCAK ŞEFİM BANA SAAT EKSİKLİĞİNDEN DOLAYI HAFTA SONU TATİL OLMASINA RAĞMEN SAATİMİ DOLDURMAM İÇİN HAFTA SONU GELMEK ZORUNDA OLDUĞUMU SÖYLEDİ. HASTANEMİZDE ÇALIŞAN BİRKAÇ GEBE ARKADAŞIMLA KONUŞTUĞUMDA ONLARIN KESİNLİKLE HİÇ BİR ŞEKİLDE MESAİ YADA NÖBETE GELMEDİKLERİNİ VE HAFTA İÇİ 08:00 DE İŞ BAŞI 16:30 İŞ BİTİŞİ OLARAK ÇALIŞIYORLARMIŞ. BU DURUMDA BEN NE YAPMALIYIM BENİM HAKLARIM NELER VE DİĞER GEBELER HAFTA SONU ÇALIŞMAZKEN BEN ÇALIŞTIRILABİLİRMİYİM.

 50. Merhaba,
  Benim ikizlerim olacak ve şuan 32. Haftalık gebeyim. Mümkün oldukça gebelik iznini Doğumdan sonrasında kullanmak istiyorum. İş kanuna göre en geç kaçıncı haftasına kadar çalışabilirim.

 51. Merhaba iki yıldır aynı yerde çalışıyordum 2016yilinda 12ay itibariyle 2018 3aralik cikisim oldu hamile olduğumu öğrendim fakat riskli bir gebeligim olduğu için iş bakamadım 28hafta 4gun gebeyim şuan bir yerde çalışmaya başlasam rapor parası doğum izni kullanabilirmiyim

 52. Merhaba, kısmi zamanlı çalışıyorum. Hamileyim yarım saatlik hamilelik izni kullanma hakkım var mı?

 53. Merhaba ilk gebeliğimde 6. ayıma kadar çalıştım daha sonrasında çalışır veya çalışamaz rapor günüm gelmeden işten cıkartıldım ve sigrotalılık halim sona erdi. Bu durumda ben doğum borçlanması yapabilirmiyim?

 54. Merhaba eşim doğum sonrası ücretli ücretsiz bütün izinlerini kullandı ve çalıştığı kuruma geri dönüş yapacak işe başladığı zaman kurumun eşimin isteği dışında yerini değiştirme hakkı varmıdır eğer böyle bişey yaparlarsa bizim yasal olarak bunu reddetme hqkkımız varmı ?

 55. İyi günler. Doğum öncesi izinler 40.hafta doğum olacak şekilde hesaplanıyor. Anne 32.haftada izne çıktıysa doğum 37.haftada gerçekleştiyse doğum öncesi kalan 3 haftalık izin doğum sonrasına eklenir mi.?
  Teşekkürler.

 56. Doğum.oncesi raporumu aldıktan sonra yani 32 haftadan 37. Haftaya kadar çalışabilirlik raporu aldıktan sonra raporum 9 gün bitmişti ki halen çalıştım ve ücretimi aldım sonrasında isten çıktım şimdi sgk doğum paramı vermiyor, ne yapabilirim lütfen yardım edin? Raporumu bozduğumu söylüyorlar, bu durum varsa bile doğum sonrası paramı vermek zorunda değillerim sonuç itibari ile 2 tane rapor var doğum öncesi raporumu bozsam bile doğum sonrası raporum var onun parasını talep ettim dinmediler bana 🙁

 57. Merhaba
  Ben 5 aylık hamileyim ve toplamda günde 9 saat çalışıyorum. Bu 7.5 saat mi olmalı? Bir diğer sorum 01 mayıs 2018 de işe girdim02 mayısta doğum yapacağım.
  Doğumdan 1-2ay önce ayrılacağım. Sonrasında çalışmayacağım işten ayrılacağım. 01 mayısta 1 yılım doluyor yıllık izin hakkım nasıl olacak peki? Konu hakkında bilgi alırsam çok memnun olurum.
  Şimdiden teşekkürler

 58. acaba ben iskur kursiyeriyim 3 aylik kursiyerim esim ikinci ayinda dogumu var ben dogum izini de yararlanabilirimiyim

 59. Merhabalar
  Özel eğitim kurumunda işçiyim.
  23+3 ncü haftada preeklampsi sebebiyle erken Doğuma aldılar
  Ve 500 gr altında olduğu için bebeğim ölü doğdu ya da doğduğu anda öldü.doğum izin hakkım var mı.

 60. Merhaba,
  Doğum iznine ayrılan işçinin işini yine aynı birimde çalışan personele yaptırılması, 4 ay boyunca iş yükünün arttırılması işverenin ayrı bir ödeme yapmasını gerektirirmi?

 61. Özel bir okulda 1 yıllık sözleşme yaparak calismaya başladım. Sözleşme başlangıç tarihi 6 Eylül 2019. 3. Çocuğuma gebeyim. Ağustos ayının son haftası 37. Haftam doluyor ve çalışamaz raporu alacağım. Çalışamaz raporunu 3u. Haftanın başında ya da sonunda alsam fark eder mi? Raporu aldığım tarihten1 hafta sonra da sözleşme tarihim sona eriyor. Doğumum Eylül ayına denk geldiği için okulla yeni dönem için sözleşme yapmadık ama doğum sonrası alacağım ücreti yine alabilir miyim ve almak için ne yapmam nereye ne şekilde başvurmam gerekir? Pandemi dolayısıyla okullar şu an için internet üzerinden eğitime devam ediyor, sonrasında yarım zamanlı açılma ihtimali var, bu durumda çalışmaya devam etmek istiyorum ama kurum benle yeni bir sözleşme yapma talebinde bulunmadı. Ne gibi haklarım var? Sözleşme yenilenmese de süt iznim bittiğinde direk olarak kuruma dönüp çalışma talebinde mi bulunacağım?

 62. Merhaba devlet Hastanesi’nde 4 d sürekli işçi olarak çalışmaktayım ikinci çocuğuma hamileyim 6 ay ücretsiz izinden sonra dilekçe yazıp pozisyonum saklı tutularak iş hakkımi tazminatsız feshedip tekrar işe dönebilir miyim

 63. Merhaba. Eşim 10 haftalık hamile güzel bir iş teklifi aldı. İşyeriyle gidip görüştü ve işe başlamadan 10 haftalık hamile olduğunu işyerine söyledi ve işyeri bizim için hamile olmanızın sakıncası yok masa başı iş çalışabilirsiniz dedi. Sormak istediğim eşim sigortalı olarak işbaşı yaptığında 32 haftalık gebelikte yasal olarak izne çıkacak ve devlet ödeneğinden yararlanabiliyoruz diye bilşyorum. Alo 170 aradığımızda 32. Haftadan önce 90 günlük sigortalı çalışan iseniz devlet ödeneğini alabilirsiniz dediler. Bu devlet ödeneği bize çıktığı zaman devlet o parayı hamile olduğunu bildiği halde eşimi işe alan işyerinden veya şahıs olarak bizden tekrar talep edebilir mi. Teşekkürler. Saygılar

 64. Doğum öncesi rapor aldım üzerinden 56 gün geçti.yani 8 hafta.fakat doğum gerçekleşmedi.ne yapmam lazım yardım eder misiniz

 65. YEŞİM KAYIKÇI CIPLAK

  Merhabalar, sizlere bir sorum olacak. Personelin eşi 1,5 aylık hamile iken bebeğin anne karnında ölümü gerçekleşiyor. Personel şuan eşinin yanında hastanede. İşe gelmediği gün ücretli izin mi verilmeli. Yoksa ücretsiz izin mi verilmeli. İş kanununda bu nasıl değerlendirilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir