Cumhuriyet Bayramında Çalışmak Yasak Mı?
Cumhuriyet Bayramında Çalışmak Yasak Mı?

Cumhuriyet Bayramında Çalışmak Yasak Mı?

29 Ekim 1923 günü Atatürk, milletvekilleri ile görüşerek hazırlanan önergeyi Türkiye Büyük Millet Meclisine sunarak Türkiye’nin yeni yönetim sistemi cumhuriyet olarak ilan etmiştir. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10. Yıl Nutkunda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1923’te Cumhuriyeti ilan ettiği 29 Ekim ülkemizde ulusal bayram olarak kutlanır. Devlet adına Türkiye içinde ve dışında yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13:00’ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. 1,5 gün tatil kabul edilir. Kanuna göre, 29 Ekim ulusal bayram günü işin niteliği gereği sürekli görev yapması gereken kuruluşlar dışında bütün resmi ve özel bütün işyerlerinin kapatılması zorunludur.

Diğer resmi tatil ve genel tatil günlerinde ise, sadece resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

29 Ekim’de çalışılabilir mi?

İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılıp çalışılamayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde çalışılması için işçinin onayının alınması gerekir.(4857/44 md). Bu hüküm karşısında işçi bu günlerde çalışmaya zorlanamaz.

Hangi günlerin ulusal bayram ve genel tatil günleri içinde yer alacağına ilişkin düzenlemeler iş kanununda değil, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunda belirlenmiştir.

29 Ekim gününde işin niteliği gereği sürekli görev yapması gereken kuruluşlar durumları ne olacak?

İşin niteliği gereği kapatılması olanaksız olan kesintisiz açık olması gereken iş yerlerinin durumu aşağıda belirtilen İş Kanunu’nun 44. maddesi ve 47. maddesinde “çalışılması halinde ayrıca ücretinin ödeneceğine” ilişkin ifadeler bulunması nedeni ile bu gibi iş yerlerinde 29 Ekim günün çalışılabileceği sonucu çıkarılabilir.

Ulusal bayram ve bu günlerde çalışılmaması veya çalışılması durumundaki hukuki düzenlemeler 4857 sayılı İş Kanununun 44 ve 47.maddelerinde belirtilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunun “Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma” başlıklı 44 üncü maddesinde; ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağının toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılacağı, sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayının gerektiği;

Kanunun “Genel tatil ücreti” başlıklı 47 nci maddesinde ise; yüzde usulünün uygulandığı işyerleri dahil İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilerin, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmamaları halinde, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretlerinin tam olarak ödeneceği, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödeneceği, yani o gün için iki günlük ücret ödeneceği belirtilmiştir.

Çalışılması durumunda işverenlerin belirtilen kanun maddelerinin hükümlerine uyarak ulusal bayram ve tatil günlerine ait çalışmaların değerlendirmesi gerekir. İş Kanunumuzda ulusal bayram ve genel tatil günlerindeki çalışmaların ücretinin ödenmemesi durumunda uygulanacak idari para cezası net bir şekilde belirtilmemiştir.

Fakat 4857 sayılı iş kanununun 102/A maddesine göre idari para cezası uygulanmaktadır.

 

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Bayram Mesaileri Nasıl Hesaplanmalı?

Bayram Mesaileri Nasıl Hesaplanmalı?

İşçilerini bayram günlerinde, resmi tatillerde çalıştıran işverenler bunun maliyetine de katlanmak zorundadırlar. İşçiler de bu …

1 yorum

  1. Tadilatciyim insanların mutfak banyolarini yeniliyorum müşterileri banyosuz mutfaksiz kaldı ne yapabilirim sokaya çıkma yasayı geldi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir