Engelli Personel Çalıştırmama Cezası
Engelli Personel Çalıştırmama Cezası

Engelli Personel Çalıştırmama Cezası

4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesinde belirtildiği üzere kamu ya da özel sektör fark etmeksizin 50 ve üzeri personel istihdam eden her iş yerinin %3 oranında engelli personel çalıştırması zorunlu. İşverenin çalıştıracağı engelli işçi sayısı, aynı il sınırları içinde birden fazla iş yeri bulunması durumunda, iş yerlerinde bulunan toplam işçi sayısına göre hesaplanıyor.

İşçi sayısının belirlenmesinde, belirli ya da belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan tüm işçiler dikkate alınıyor. İş yerinde kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar mevcut ise işçi sayısının tespitinde bu personeller tam süreli olarak kabul ediliyor.

Hesaplama sırasında küsuratın yarım veya daha fazla olması durumunda rakam tama iblağ edilir. Örnek vermek gerekirse çalışan sayısı 53 olan bir özel sektör firmasında engelli çalıştırma oranını belirlemek için öncelikle çalışan sayısının %3’ü alınıyor. Bu tutar 53x%3=1,59 hesabıyla en az 2 personel olması gerekiyor. Virgülden sonra

yer alan küsuratlar yarıdan fazla bulunması durumunda yukarıya, yarıdan az bulunması durumunda ise aşağıya yuvarlanıyor.

İŞKUR engelli işçi temininde engelli istihdamında yetkili ve sorumlu bir kuruluş. Firmalar istihdam etmek istedikleri engelli personelleri kendi imkanlarıyla bulabildikleri gibi İŞKUR aracılığıyla da temin edebiliyorlar. İşveren istihdam edeceği engelli personeli kendisi bulup işe başlatması durumunda işe başlayacak personeli 15 gün içerisinde İŞKUR’a bildirmesi gerekiyor. Bu bildirim yapılmadığı durumda engelli personel istihdam etme yükümlülüğü yerine getirilmemiş sayılıyor.

Engelli personel çalıştırma yükümlülüğü bulunmasına rağmen bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işverene 4857 sayılı İş kanununun 101. maddesi gereğince çalıştırmadığı her personel için ve her ay için 5.918 TL idari para cezası uygulanıyor.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

2024 Yılı Asgari Ücret Desteği Belirlendi

2024 Yılı Asgari Ücret Desteği Belirlendi

2024 Yılı Asgari Ücret Desteği Belirlendi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir