İş Arama İzni Ücreti ve Toplu Kullanımı
İş Arama İzni Ücreti ve Toplu Kullanımı

İş Arama İzni Ücreti ve Toplu Kullanımı

İşçi ve işveren arasındaki iş akdinin sonlandırılmasında iki taraftan da gelen fesih yolunda ihbar süresine göre önceden bildirim zorunluluğu bulunmaktadır. Kıdem süresine göre değişkenlik gösteren ihbar süresi içinde işçinin yeni bir iş bulması için 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 27’nci maddesinde düzenlenen kurallara göre işveren tarafından yeni iş arama izni verme zorunluluğu bulunmaktadır.

İş arama izni, bildirim süresi tanınarak yapılan fesihlerde ihbar süresince çalışılan günler içerisinde en az günlük 2 saat kullandırılmaktadır. Günlük 2 saat kullandırılan iş arama izni için 2 saatlik süre asgari süre olup, işverence daha fazla süre tanınması mümkün olmaktadır. İş arama izninin kullandırılmadığı durumlarda işveren o süreye ait ücreti işçiye iki katı ödemekle yükümlüdür.

İş Arama İzin Ücreti

İşçi ihbar süresi içerisinde kullanmadığı her iş arama izni saatleri için %100 zamlı ücret alacaktır. İş Arama İzni Ücreti, işçiye ödenecek asıl ücrete ilaveten yapılır.

Hesaplama: Çalışma gün sayısı x 2 (günlük izin süresi) x 2 (kullanılmayan iznin zammı)

Örnek:

6.000 ₺ aylık brüt ücret alan bir personelin 14 gün ihbar süresi bulunmaktadır. Cumartesi günleri çalışmayan işçinin ihbar süresi içinde toplam 10 iş günü bulunmaktadır.

Saatlik ücret: 6000/225 = 26,66

Toplam iş arama izin saati: 10 x 2 = 20 saat

İş arama izin ücreti: 26,66 x 20 x 2 = 1.066,40 ₺

İş Arama İzninin Toplu Kullanımı

İş arama izninin toplu kullanım talebi işçi tarafından istifa dilekçesinde yazılı olarak belirtilmeli, işveren bu talebi dikkate alma konusunda yükümlü olmakla beraber reddetme inisiyatifine sahip değildir. Toplu olarak kullanılacak iş arama izninin ihbar süresinin sonuna denk getirilmesi ve iş günü içerisinde bulunmayan ama ihbar öneli içerisinde bulunan günlerin saati düşülerek güne çevrilmesi yoluyla hesaplanmalıdır.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

2022 Yılı 2. Dönem Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

2022 yılı 2. dönem yurt içi ve yurt dışı harcırah tutarları belli oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir