İşçi Yıllık İzinle Bayram Tatilini Birleştirilebilir mi?
İşçi Yıllık İzinle Bayram Tatilini Birleştirilebilir mi?

İşçi Yıllık İzinle Bayram Tatilini Birleştirilebilir mi?

Uzun bayram tatillerinin, işçilerin yoğunlukla yıllık izin kullandığı yaz mevsimine denk gelmesiyle, izinle tatili birleştirme talepleri sıkça insan kaynaklarına geliyor. İşverenlerin üretimin sürekliliğini sağlamak istemesi, işçilerin büyük bir çoğunluğunun ise resmi tatil günleri arasındaki çalışma günlerini yıllık izin ile birleştirme talebi, çıkarların çatıştığı konulardan biri olmaktadır. Yıllık İzinle Bayram Tatilini Birleştirilebilir mi?  noktasında yasal olarak işçinin ve işverenin hakları neler olduğu bilmemizde yarar var.

Yıllık İzin Hakkı

Yıllık izin hakkı, işe başladığı tarihten itibaren 1 yılını dolduran çalışanlara İş Kanunu tarafından verilmiş bir haktır.

İşçi izin kullanmak istediği günleri belirledikten sonra işverenin onayına sunar. İşveren de işçinin talebini dikkate alır. İşveren veya işyerindeki izin kurulu, işçinin istediği izin kullanma tarihi ile bağlı değildir. İşverenlerin, işçilerinin izinlerini yönetim hakkı bulunmaktadır. İlk olarak değerlendirilecek şey işçinin talep ettiği günler olsa da, işveren işyerindeki kıdem ve bir önceki yıl iznini kullandığı tarih dikkate alınarak öncelikler belirleyerek işçiye izni için başka tarih önerebilir. Fakat işçiyi hiç izne çıkartmamak gibi bir hakları yoktur. Çünkü yıllık izin işçinin vazgeçilmez hakkıdır. İşveren işçi izin hakkından vazgeçtiğini dile getirse dahi işçinin izin kullanmasından sorumludur.

Yıllık İzin ve Resmi Tatil Günleri

Yıllık ücretli izin alınan günlere rastlayan resmi tatiller izin günlerinden sayılmaz. Bu nedenle işçiler daha uzun süre tatil yapmak için yıllık izin günlerini resmi tatil günleri ile birleştirmek isteyebilirler. Bunu birçok işçinin aynı günler için talep etmesi durumunda işvereni zarara uğratabilecek durumları ortaya çıkarabilmektedir.

İşverenin izni yönetim hakkı olduğundan, işçinin kendi belirlediği günlerde işverenden onay almadan izne çıkması mümkün olmayacaktır.

Yıllık İzinden Mazeretsiz Geç Dönebilir mi?

Resmi tatillerin olduğu haftalarda, hafta sonu tatili ile resmi tatil günlerini birleştirmek için ara iş günlerinde yıllık izin kullanmak isteyen işçiler, işverenlerden bazen bunun onayını alamamaktadır.

İşçinin işverenin onayı olmaksızın yıllık izin kullanması durumunda, iznin geçerliliği olmayacaktır. Yıllık izin işçinin talebi, işverenin onayı ile gerçekleşebilir. Onaysız kullanılan izinler devamsızlık niteliğinde değerlendirilecektir. İşçinin devamsızlık yapması da İş Kanunu 25/II-g maddesi uyarınca işverenin haklı ve tazminatsız feshini doğurabilmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu 25/II-g:

“g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.”

Kanun maddesinde de belirtildiği gibi 1 ay içinde 2 kez tatil günü sonrası işe mazeretsiz gelmeyen işçinin iş akdi işveren tarafından haklı nedenle derhal feshedilebilmektedir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E. 2015/9286 K. 2017/7837 T. 04.05.2017 kararına göre;

“İşverenin ücretli ya da ücretsiz olarak izin verdiği bir işçinin, izin süresince işyerine gitmesi beklenemeyeceğinden, bu durumda bir devamsızlıktan söz edilemez. Ancak yıllık izin zamanını belirlemek işverenin yönetim hakkı kapsamında olduğundan, işçinin kendiliğinden ayrılması söz konusu olamaz.”

Ücretsiz Yol İzni

İşçi yıllık izin kullanırken işverenden mutlaka onay olması gerektiğinden yukarıda bahsetmiştik. İşçinin haklarından biri de iznini başka şehirde geçirecek olan çalışanların alabileceği ve en fazla 4 gün olabilen ücretsiz yol iznidir. Bu izin yıllık iznini kullanan ve başka bir şehirde geçireceğini kanıtlayabilen işçi tarafından kullanılabilir. Adından da anlaşılacağı üzere ücretsiz bir izindir. Yani yıllık izinli günlerinde ücretini alan çalışan, ücretsiz yol izni günleri için ücretsiz izinli sayılacaktır. Bu izin Kanun tarafından verilmiş bir izin olup işverenin onayı aranmamaktadır. Fakat işçi bu izni kullanacağını yıllık izinle birlikte işverene önceden bildirmekle yükümlüdür.

4857 sayılı İş Kanunu madde 56:

“Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır. “

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Yıllık İzin İle İlgili Tüm Soru-Cevaplar

Yıllık İzin İle İlgili Tüm Soru-Cevaplar

İşçi, işe girişinden itibaren 1 yılını doldurmasının ardından bir sonraki hizmet yılında kullanılmak üzere yıllık …

3 yorum

  1. Merhaba yıllık izinde haftalık izin günü resmi tatil olan gün yazılır mı?

  2. Merhabalar;
    12 Temmuz’da başlayıp 26 Temmuz da işbaşı yapıalcak şekilde izin alsak yıllık izinden kaç gün düşülmesi gerekiyor.Yani izin formuna sadece 5 gün yazsak kanuni oluyor mu? Kurban bayramı haftasında ki yarım gün arefe ve 24 temmuz cuma gününü de eklemek zorunda myız?

    Teşekkür ederim.

    • Pekala madem oyle neden işveren yıllık izini bayramla birleştirirken bayramı da kendine çekip bayram zaten resmi tatil kendi 1 hafta verip diyo ki 2 hafta bırakın bu işi bayram zaten resmi tatildir vermek zorundasın bu na bir çözüm getirilsin biz işçiler hakkımızı istiyoruz işveren yıllık izin verirken 14 gün den aşağı verememesi gerekiyor resmi bayram tatillerini işverenlere yedirmesi gerekli madem bayramla birleştiren işveren de 1 hafta vermicek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir