İşveren Ramazanda Zorunlu Yıllık İzin Uygulayabilir mi?
İşveren Ramazanda Zorunlu Yıllık İzin Uygulayabilir mi?

İşveren Ramazanda Zorunlu Yıllık İzin Uygulayabilir mi?

Yıllık izin, aynı işverene bağlı en az 1 yıl çalışmış olan işçilerin dinlenmek için bir sonraki hizmet yılında kullanmaları üzere hak ettikleri ücretli bir izindir. Bu izin hakkı 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiş olup, işçinin ve işverenin iradesine hükmeden “yıllık izin hakkından vazgeçilemez” ibaresi ile kullanımı zorunlu kılınmıştır.

İşveren yıllık iznini kullanan işçilerin ücretinden kesinti yapmaz.

Yıllık İzin Talebi ve Onayı

Yıllık izin hakkı, 4857 sayılı Kanun’un 53-60 maddelerinde belirtilmişse de, kullanımı, talebi ve onay süreci ile ilgili kısımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği”nde detaylandırılmıştır.

İşçi, yıllık iznini kullanmayı planladığı günün en az 1 ay öncesinde,

  • Ad-soyadını
  • Varsa sicil numarasını
  • İzni kullanmak istediği tarih aralığını
  • Ücretsiz yol izni kullanıp kullanmayacağı bilgisini

işverene yazılı olarak bildirir. İşçinin yıllık izin talep ettiği bu günler işyeri izin kuruluna bildirilir.

Yıllık ücretli izin, işçinin talebi doğrultusunda işverenin ya da izin kurulunun onayladığı bir izindir. İzin kurulu veya işveren, işçinin istediği izin kullanma tarihi ile bağlı değildir. İşçinin talebini dikkate alırken, iş durumunu, işyerinde aynı tarihe rastlayan izin isteklerini de göz önünde bulundurarak işçiye başka bir izin tarihi önerebilir.

Aynı tarihe denk gelen izin isteklerinde, işverenin dikkate aldığı bir diğer husus da işyerindeki kıdem ve önceki yıl yıllık izin kullanılan tarihtir. İşveren, işçilerin yıllık izin tarihlerini bu öncelikleri dikkate alarak yeniden düzenleyebilir.

Toplu İzin Kullandırımı

Yıllık Ücretli İzin yönetmeliği ile işverenlere iş yerinde toplu yıllık izin uygulama hakkı tanınmıştır. “İşveren veya işveren vekili Nisan ayı başı ile Ekim ayı sonu arasındaki süre içinde, işçilerin tümünü veya bir kısmını kapsayan toplu izin uygulayabilir.”

İşveren, iş yerinde toplu yıllık izne çıkarırken, henüz izin hak etmemiş işçileri de dâhil ederek planlama yapabilirler. Toplu izin uygulamasına sonraki yıllarda devam edilmezse, geçmiş dönemde henüz hak etmeden yıllık izne çıkartılmış olanların gelecek yıllık ücretli izne hak kazanacakları tarih, genel esaslara göre belirlenir.

Toplu izin her işçiyi kapsamayabilir. İşverenin, iş yerinin korunması, güvenliği, bakımı gibi durumlar için bazı işçileri bu iznin dışında tutup çalıştırma yetkisi de vardır.

Ramazanda Yıllık İzin Kullanımı

Yıllık izin tarihlerinin belirlenmesinde işçi kadar işveren de belirleyici unsurdur. İşveren çalışanlarının tamamını ya da bir kısmını izne çıkarabilir, işçinin seçtiği tarihleri onaylayabilir ya da işçinin tarihlerine alternatif başka tarih önerebilir. İş Kanunu, bu konuda işverene de yetki tanımıştır. Yıllık iznini kullanmak istemeyen işçiyi işveren zorla yıllık izne de çıkartabilir.

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği 5. Maddesinde işverenin yürütülen işin niteliğine göre yılın belli dönemini yıllık izin dönemi olarak belirleme yetkisi olduğuna hükmetmiştir:

“Madde 5 — 

İşveren veya işveren vekilleri, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen izin kurulu veya 18 inci maddeye dayanılarak bunun yerine geçenlere danışmak suretiyle işyerinde yürütülen işlerin nitelik ve özelliklerine göre, yıllık ücretli izinlerin, her yılın belli bir döneminde veya dönemlerinde verileceğini tayin edebilir. Bunu işyerinde ilan eder.”

Ramazan ayında yıllık izin kullanımı konusuna ise bir başka açıdan yaklaşmak gerekir. İşverenin işin durumuna göre yıllık izinleri planlama yetkisi, ramazanda işlerin çok yoğun olmadığı bir dönem olması sebebiyle işçileri yıllık izne çıkarılacak tarih aralığı olarak seçmesi ilgili kanun çerçevesinde yasal bir uygulama olmaktadır. İşverenin belli bir dönemi izin dönemi olarak belirleme yetkisi, bu uygulamayı yasal kılmaktadır.

Fakat işverenin ramazan ayını yıllık izin dönemi olarak belirlediğinde, çalışanların dini inançları ya da oruç tutup tutmamalarına göre negatif bir ayrım gözeterek hareket etmesi, eşit davranma ilkesine aykırı düşecektir.

Ramazan ayı, ülkenin inanç ve gelenekleri gereği özel bir öneme sahip olduğundan, bu tarih aralığında yıllık iznini istediği verimlilikte kullanamayacak işçiler için negatif bir durum yaratabilmektedir. Örneğin, deniz tatili yapmayı planlayan işçinin, ramazan ayında oruçlu olması sebebiyle bu planı gerçekleştiremeyecek olması işçi açısından önemli bir olumsuzluk olacaktır. Bu açıdan bakıldığında, verimliliği asıl amaç olarak belirlemiş işverenlerin iş yerine bağlılığı azaltacak ve çalışan barışını zedeleyecek uygulamalardan kaçınmaları yerinde olacaktır.

 

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Asgari Ücretin Vergi İstisnası ve Asgari Geçim İndirimi Karşılaştırılması

Asgari Ücretin Vergi İstisnası ve Asgari Geçim İndirimi Karşılaştırılması

Asgari Ücretin Vergi İstisnası ve Asgari Geçim İndirimi Karşılaştırılması

2 yorum

  1. bir işcinin her ramazanda izne çıkarıp orada iznini bitirtip sonrasında hiç izin kullanamadan yılı tamamlaması modern köleliktir. çalışan insan yaz gelsin izne çıkayım memlekete gideyim diye beklerken devletin böyle bir kanun koyması o devletin ayıbıdır bu da onlara yeter.

    • Aynen katılıyorum..bu bir zorbalıktır,şu an ben bu dyrumdayım beni istemediğim halde izine ayırıyorlar..😭😭

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir