İşveren Tarafından Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı Haller Halinde İşten Çıkış Süreci
İşveren Tarafından Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı Haller Halinde İşten Çıkış Süreci

İşveren Tarafından Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı Hallerde İşten Çıkış Süreci

İşçi ve işvereni korumak amacı ile tarafların haklı sebeplere istinaden iş ilişkisini sonlandırabilecekleri 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında hüküm altına alınmıştır. Kanun çerçevesinde bir feshin gerçekleşmesi bazı koşullara bağlıdır;

  • İş sözleşmesi sürekli olmalıdır.
  • Fesih ilgili kanunda sayılı nedenlerden birine dayanmalıdır.
  • Fesih iradesi karşı tarafa bildirilmelidir.

Bu koşullar dahilinde işveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına göre aykırı haller aşağıdaki gibidir;

İşverenin İşçiyi Yanıltması

İş sözleşmesinin taraflarca gerçekleştirildiği anda sözleşmenin esaslı hususları hakkında doğru olmayan nitelikte ya da koşul ve şartlar göstermek, gerçeğe aykırı bilgi ve sözler ifade etmek gibi işçinin yanıltılması halidir.  Dolayısıyla bu bağlamda işveren işçiye karşı kusurlu tutumu söz konusu olacaktır.

İşverenin İşçi veya Aile Üyelerine Karşı Söz, Davranış vb. İthamlarda Bulunması, İşçiye Cinsel Tacizde Bulunması

İşverenin işçi veyahut aile üyelerine karşı şeref haysiyet ve namusuna sirayet edecek şekilde ifadelerde bulunması ya da bu gibi tutumları gerçekleştirmesidir. İşverenin işçiye karşı cinsel tacizde bulunması durumunda işçi tarafından haklı nedenle fesih söz konusudur. Söz konusu konunun yalnızca fiziki taciz dâhilinde olmaksızın, psikolojik tacizde bu kapsamda değerlendirilmektedir.

İşverenin, İşçiye veya Aile Üyelerine Karşı Sataşması

İşveren tarafından işçi veya aile üyelerine karşı sataşma söz konusu olması, ya da gözdağı verilmesi veyahut işverenin işçiyi veya ailesini kanuna aykırı tutumlara özendirmesi kışkırtması konularını içerir. İlaveten işveren işçi ya da işçinin aile üyelerine karşı hapsi gerektiren suç işlemesi durumunda işçinin haklı nedenle feshi söz konusudur.

İşçinin Cinsel Tacize Uğraması

İşçinin bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından iş yerinde cinsel tacize uğraması sonucu konuyu işverene bildirmesi halinde gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle işçi tarafından haklı fesih sonucu doğmaktadır.

İşçinin Ücretinin Ödenmemesi

Kanunca belirlenen hükümler doğrultusunda ya da iş sözleşmesi şartlarına istinaden işçinin ücretinin hesap edilmemesi ve işverence ödenmemesidir.

Bir diğer durum ise ücretin parça başına ya da iş tutarı üstünden ödenmesinin kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği durumlarda, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmaması halinde ve çalışma koşullarının uygulanmaması durumlarını kapsamaktadır.

Açıklanan maddeler doğrultusunda işçi tarafından haklı fesih ortaya çıkmaktadır.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir