Şirket Kuruluşunda İş Yeri Tescil ve İşe Giriş İşlemleri
Şirket Kuruluşunda İş Yeri Tescil ve İşe Giriş İşlemleri

Şirket Kuruluşunda İş Yeri Tescil ve İşe Giriş İşlemleri

Hayatımızı her alanda kolaylaştıran teknoloji, kamu kurum ve kuruluşlarında da bu etkisini gösteriyor. Kamu kurumlarında da belge yükünün azaltılması için çalışmalar art arda hayata geçiyor. İşte bu çalışmalardan biri de iş yeri tescili… Yakın zamana kadar iş yeri tescili için gerekli evraklar SGK’ya kağıt olarak veriliyordu. Bu uygulamanın çağ dışı olarak nitelendirilmesi kaçınılmazdı. Ancak son dönemde SGK’nın tamamladığı altyapı çalışmaları ile, bu işlemler internet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor.

Ayrıca, işverenin çalıştırdığı sigortalının da işe giriş işlemleri buradan yapılıyor.

Otomatik SGK Tescili Uygulaması Aşamaları

Şirket kuruluşunda verilen bilgi ve belgeler Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından SGK’ya online olarak aktarıldığında, otomatik olarak SGK iş yeri tescili gerçekleşiyor. Otomatik olarak iş yeri tescilinin yapılabilmesi için şirket kuruluşu başvurularında şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu ile birlikte;

  • İş yeri bildirgesi eki olan belgeler,
  • Islak imzalı e-Sigorta sözleşmesi,
  • Bildirge kullanıcı vekaletnamesinin aslının veya noter onaylı suretinin ya da ilgili idarelerce onaylı suretinin verilmesi gerekiyor.

Otomatik tescil sistemi sonrasında işverenin ayrıca iş yeri bildirgesi vermesi gerekmiyor. SGK kullanıcı adı ve SGK şifreleri gibi bilgiler e-devlet üzerinden şirket yetkililerine gönderiliyor.

Çalışanı Olmayan Şirketler Ne Yapacak?

Çalışanı bulunmuyor olsa dahi her şirket için SGK iş yeri tescili otomatik olarak yapılıyor. Otomatik SGK tescili sonrası 2 yıllık süre içinde çalışan olmaması durumunda iş yeri dosyası pasif hale getiriliyor. Ancak 2 yıllık süreden sonra sigortalı çalıştırılması halinde dosya yeniden aktif hale gelebiliyor. Çalışan istihdamı gerçekleşene kadar geçen dönem için aylık bildirge verilmesi şartı aranmıyor.

Otomatik iş yeri tescili şirketlerin ilk kuruluşu için geçerli olan bir uygulama. Şube açılışı, devir, nev’i değişikliği, iş yerinin nakli gibi ilave işlemler için iş yeri bildirgesi verme yükümlülüğü devam edecek.

Otomatik tescil yapılan iş yerleri için şirket kuruluş aşamasında çalıştıracağı sigortalılara ilişkin bildirimde bulunan işverenlerden bu sigortalı çalışanlar için ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi istenmiyor. Ancak otomatik tescil yapılan iş yerleri için şirket kuruluş aşamasında çalıştıracağı sigortalılara ilişkin bildirimde bulunulmayan iş yerlerinde çalıştırılacak sigortalıların işe giriş bildirimleri eskiden olduğu gibi yapılmaya devam edecek.

Otomatik yapılan tescilden sonraki bir tarihte işçi çalıştırılmaya başlanıldığında tescil tarihi sistemde otomatik güncelleniyor.

Bu Kurallara Uymayanlara Ceza

Otomatik tescil edilen şirketin ihale konusu iş alması, bina inşaatı, şirket kuruluş adresinden faklı bir adreste yeni bir iş yeri açması gibi nedenlerle sigortalı çalıştırmaya başlanması halinde iş yeri bildirgesi verilmesi gerekecek. Verilmemesi  halinde idari para cezası uygulanacak.

Otomatik tescil öncesi işçi çalıştırıldığı tespit edilirse tescil tarihi geriye dönük güncellenecek. Bu durumda da idari para cezası kesilecek.

Online olarak yapılabilecek iş yeri bildirgesi ile ilgili SGK tarafından hazırlanan kılavuz için tıklayın.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Asgari Ücretin Vergi İstisnası ve Asgari Geçim İndirimi Karşılaştırılması

Asgari Ücretin Vergi İstisnası ve Asgari Geçim İndirimi Karşılaştırılması

Asgari Ücretin Vergi İstisnası ve Asgari Geçim İndirimi Karşılaştırılması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir