Yabancıları İzinsiz Çalıştırmanın Cezası Nedir
Yabancıları İzinsiz Çalıştırmanın Cezası Nedir

Yabancıları İzinsiz Çalıştırmanın Cezası Nedir?

Çalışma izni olmayan yabancıları çalıştıran işverenlere ve izinsiz çalışan yabancılara 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 21. maddesi uyarınca verilecek cezalar 2016 yılı için aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

 

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için8.848 TL
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya881 TL
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya3.536 TL
4817 Sayılı Kanunun 18. maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için440 TL

– Yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.
– Kaçak yabancı çalıştıran işverenler, yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderleri ile ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.
– Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalıştığı tespit edilen yabancıya yukarıda belirtilen idari para cezasının yanı sıra varsa işyeri kapatılması kararı alınır.

SGK TARAFINDAN UYGULANABİLECEK İDARİ PARA CEZALARI

Ayrıca unutulmaması gereken diğer bir husus da bu kişiler aynı zamanda sigortasız ve SGK’ya bildirilmeden çalıştırılıyor olacakları için 5510 Sayılı yasada yer alan cezalara da muhatap olacaklardır.

– Sigortalı işe giriş bildirgesinin süresinde verilmemesinden dolayı brüt asgari ücretin iki katı;
– İşçinin sigortasız çalıştırıldığı her ay için asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesinin süresinde verilmemiş olması nedeniyle brüt asgari ücretin 2 katı tutarında para cezası uygulanır.
– Tekerrür durumuna göre bu cezalar arttırılır.

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 Basın İş Kanunu İdari Para Cezaları

2021 Basın İş Kanunu İdari Para Cezaları

Birçok meslek grubunda olduğu gibi basın kuruluşlarını da bağlayan birtakım cazalar bulunuyor. İşte 2021 Basın İş Kanunu para cezaları!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir