Yılbaşı Paketi Bordroda Nasıl Gösterilir?
Yılbaşı Paketi Bordroda Nasıl Gösterilir?

Yılbaşı Paketi Bordroda Nasıl Gösterilir?

Yeni yıla az bir süre kala, kimi işverenler çalışanlarına yılbaşı paketleri veriyor. Yılbaşı paketleri de tıpkı bayram ve özel günlerde verilen paketler gibi ayni yardım niteliği taşıyor. Peki sosyal ya da kişisel bir ihtiyacı karşılayan yani ayni yardım olan yılbaşı paketi bordroda nasıl gösterilir?

SGK Açısından Durum Nasıl?

İşverenin sağladığı yılbaşı paketinin SGK açısından da bir değerlendirilmesi bulunuyor.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 80 b ve c bentlerine göre:

“b) Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz.

c) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalılara ödenen döner sermaye katkı payları ve döner sermayelerden başka adla yapılan bu nitelikteki her türlü ödemeler ile ikramiyeler ve benzeri ödemelerden en yüksek Devlet memuru aylığının % 200’ünü aşan kısmı prime esas kazanca tabi tutulmaz.

Yukarıdaki iki fıkra uyarınca belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur. Diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar bu kanunun uygulanmasında dikkate alınmaz.”

Yukarıda yer alan 5510 sayılı kanunun 80. maddesinin “b” bendinde belirtildiği gibi ayni yardım olarak kabul edilen yılbaşı paketi SGK’dan muaf tutularak prime esas kazanca eklenmemektedir. Ancak nakdi olarak yılbaşı yardımı yapılması durumunda prime esas kazanca tabi tutulmaktadır.

Gelir ve Damga Vergisi Açısından Değerlendirilmesi

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde gerçek kişilerin gelirlerinin gelir vergisine tabi olduğu; 2. maddesinde de “ücret”in gelire giren kazanç ve gelir olduğu açıkça belirtiliyor. GVK’nın 61. maddesinde ücret, “işverene tabi ve belirli bir iş yerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler” olarak ifade ediliyor. Kanunun uygulanmasında 61. maddede sıralanan “Evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan diğer menfaatler” GVK’da ücret olarak kabul ediliyor.

Belirtildiği gibi ayni yardımlar ücret olarak kabul ediliyor ve gelir vergisine tabi tutuluyor.

 

Gelir Vergisi 61. Madde için tıklayınız.

Damga Vergisi  1. Madde ve Tablo 1 için tıklayınız.

 

Ayrıca bu içerikler de ilginizi çekebilir.

İşçiye Verilen Milli Piyango Bileti Nasıl Bordrolaştırılır?

Ayni Yardım Nedir?

 

 

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

İşçiye Verilen Milli Piyango Bileti Nasıl Bordrolaştırılır?

İşçiye Verilen Milli Piyango Bileti Nasıl Bordrolaştırılır?

İşçilerini motive etmek için işverenler zaman zaman farklı ödemeler, ödüller, paketler veya hediyeler verebilmektedir. Bunlardan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir