Yılbaşı Paketlerinde Hangi Kesintiler Uygulanır?
Yılbaşı Paketlerinde Hangi Kesintiler Uygulanır?

Yılbaşı Paketlerinde Hangi Kesintiler Uygulanır?

Yeni yıla girerken işverenler çalışanlarının motivasyonlarını arttırmayı amaçlayarak yılbaşına özel olarak hediyeler sunabilmektedir. İşveren çalışanlar için yılbaşı hediyesini ayni veya nakdi olarak yapabilir. Yılbaşına özel olarak yapılan bu yardım veya hediye paketlerinin bordrolaştırılması ve vergilendirme süreçleri bazı önemli soruları beraberinde getirebilir.

Yılbaşı Hediyesi Ayni Olarak Verildiğinde Hangi Kesintilere Tabidir?

Yılbaşında işçiye hediye çeki, hediye kartı, yılbaşına özel olarak hazırlanmış bir yılbaşı paketi veya çikolata gibi hediyeler verilebilmektedir. Bu yardımlar ayni yardım olarak sayılır ve ayni yardımlar bordroda gösterildiğinde bazı muafiyetlere tabi olmaktadır. 5510 Saylı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 80/b bendinde belirtildiği üzere;

“b) Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz.

Bu kapsamda ayni yardımlar bordrolaştırıldığında prime esas kazanca dahil edilmeyerek SGK prim kesintilerinden muaf tutulur. Fakat prim kesintisi dışında herhangi bir muafiyeti bulunmaz, tutar fark etmeksizin gelir vergisi ve damga vergisi kesintilerine tabi tutulur. Yılbaşı paketinde çalışana hem hediye paketi hem de nakdi bir yardım yapılıyor ise bu yardımlar bordroda ayrı ayrı gösterilmelidir.

Yılbaşı Hediyesini Nakdi Verildiğinde Hangi Kesintilere Tabidir?

İşverenler çalışanlarına ayni yardım türünde bir menfaat sağlamanın dışında yılbaşı için yapılan yardımı nakdi olarak verebilmektedir. Nakdi yardımlarda bazı özellikli ödemelerde de yasal kesintiler uygulanırken muafiyet kapsamında değerlendirilebilmektedir ancak yılbaşında yapılan yardımlar bu kapsamda düşünülemeyeceğinden maksadına bakılmaksızın yılbaşı gerekçesiyle verilen nakdi yardımların herhangi bir muafiyeti bulunmaz ve bu ödemeler sosyal güvenlik primi, gelir vergisi, damga vergisi gibi tüm yasal kesintilere tabi olur.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir