Telafi Çalışması

4857 sayılı İş Kanunun 63 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan “İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği” 7. maddesinde “telafi çalışması” tanımlanmıştır.

Telafi Çalışması; Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra iş yerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle iş yerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine 4857 sayılı İş Kanunu, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile öngörülen yasal izinleri dışında izin verilmesi hallerinde, işçinin çalışmadığı bu sürelerin telafisi için işçiye yaptırılacak çalışma, telafi çalışmasıdır.

Yönetmelik maddesinden de anlaşılacağı gibi tam da arefe gününün çalışma süresi olarak değil de işçilere izin verilerek geçirilmesi durumunda, bu süreler yıllık izinden düşülmeden telafi çalışması yapılması mümkündür.

İlgili Kanun Maddesi için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Mazeret İzni Kaç Gündür?

Mazeret İzni kavram olarak birçok kişi tarafından yanlış yorumlanan ve yanlış kullandırılan bir izindir. İznin …