Askerlik Ve Kanundan Doğan Çalışma

Zorunlu askerlik görevi dışında silah altına alınan veya bir kanun sonucunda çalışmak durumunda kalan işçi bu nedenle işine devam edemeyecektir. İş sözleşmesinin yukarıda yeralan duruma dayalı olarak kesintiye uğraması halinde, sözleşme iki ay süresince askıda kalmış sayılır. Bu sürenin ( çalışılan her yıl için iki gün eklenmek suretiyle doksan günü geçmemek koşuluyla) sonunda işveren tarafından iş sözleşmesinin fesih edilmesi mümkün olabilecektir (4857/31)

İlgili Kanun Maddesi için tıklayınız

 

Hakkında iskanunu