Etiket Arşivleri: ara dinlenmesi

Genç ve Çocuk İşçilerin Çalışma Saatleri ve Tatilleri

Genç ve Çocuk İşçilerin Çalışma Saatleri

İş kanununda çalışma süreleri, genç ve çocuk işçilerin eğitimlerine engel olmayacak ve ekonomik açıdan istismara uğramayacakları şekilde düzenlenmiştir. İş kanununda genç ve çocuk işçilerin günlük ve haftalık çalışma süreleri ile ilgili kısıtlamalar getirilmiştir. Genç ve Çocuk İşçilerin Çalışma Saatleri ve Tatilleri ilgili kısıtlamalar işçilerin yaşlarına göre değişkenlik göstermektedir.

Devamı »

Ara Dinlenmesi

İşyerinde çalışan işçilere günlük çalışma sürelerinin içinde, çeşitli zorunlu ihtiyaçlarını gidermeleri amacıyla verilen dinlenme süresi, ara dinlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Ara dinlenmeleri iş Yasası’nda asgari sürelere bağlanmıştır. Bu doğrultuda işçilere; a) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika b) Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk …

Devamı »

Ara dinlenmesi Esas No: 2007-5860

ÖZET :  Fazla çalışma haftalık çalışmalara göre saptanır. günde 10 saatten fazla süren çalışmalarda günde 2 saat ara dinlenmesi yapıldığı kabul edilerek sonuca gidilmelidir. Karar metninin devamı için tıklayınız.

Devamı »

Ara dinlenmesi Esas No: 2005-17988

ÖZET : Toplu iş sözleşmesinin ara dinlenmesinin zamlı olarak ödeneceğini öngören hükmü, vardiyalı işçi çalıştırılan işyerlerinde ve işçinin ara dinlenmesini işin niteliği gereği fiilen çalışarak geçirmesi halinde uygulanma olanağına sahiptir. işçinin salt ara dinleme sırasında işyerinde bulunması önemli olmayıp, bu süre içinde ara dinlenme yokmuş gibi çalışıyor olması da gerekir. işçinin …

Devamı »

Ara dinlenmesi Esas No: 2005-5789

ÖZET : Emsal dava dosyalarındaki kayıtlara itibar edilmesi ve davacı vekilinin itirazının bulunmaması karşısında işverenin sunduğu kayıtların esas alınması gerekir. bu kayıtlar esas alındığında davacının talep konusu dönemde ara dinlenmede iş mahallinde bulunmadığı ve alacağının olmadığı anlaşılmaktadır. mahkemece kayıtlar esas alınarak alacağın reddine karar verilmesi gerekir. Karar metninin devamı için tıklayınız.

Devamı »

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 07.04.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25426 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1 — Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak işletilen veya nöbetleşe işçi postaları ile yapılan işlerde, çalışma sürelerine, gece çalışmalarına, hafta tatillerine ve ara dinlenmesine ilişkin …

Devamı »

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

(06.04.2004 tarihli, 25425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam  Madde l —Bu Yönetmeliğin amacı, karayollarında, demiryollarında ve deniz, göl ve akarsularda hareket halindeki taşıtlarda yapılan ve 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi olmayan taşıma işlerinde olduğu gibi iş süresinin bir haftanın çalışma …

Devamı »