Etiket Arşivleri: idari para

2021 SGK İdari Para Cezaları

2021 SGK İdari Para Cezaları

2021 yılının asgari ücreti ile birlikte, tüm işveren maliyetleri değiştiği gibi, iş yerlerine kurumlar tarafından uygulanacak idari para cezaları da arttı. Yeni yılın rakamları asgari ücretle birlikte güncellendi. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine aykırılık teşkil eden uygulamaları nedeniyle 2021 yılında işverene uygulanacak idari para cezası …

Devamı »

2021 İş Kanunu İdari Para Cezaları

2021 İş Kanunu İdari Para Cezaları

Yasal düzenlemelere uymamak, yine yasalarca belirlenen ceza yaptırımlarını doğuruyor. Para olarak belirlenen bazı cezalar ise asgari ücret ücret üzerinden her yıl güncelleniyor. 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin 3.577,50 TL olarak belirlenmesinin ardından, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uymayan iş yerleri için de 2021 yılında aşağıdaki rakamlar üzerinden idari para …

Devamı »

SGK İdari Para Cezalarında Yeni Düzenlemeler

sgk-idari-para-cezalarinda-yeni-duzenlemeler

Kamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen 6552 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.09.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. SGK İdari Para Cezalarında Yeni Düzenlemeler yapıldı. Torba Yasa, iş hukukundan sosyal güvenliğe, vergi hukukundan iş sağlığı ve güvenliğine kadar pek …

Devamı »

İdari Para Cezalarına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

1 Eylül 2006 Cuma Resmî Gazete Sayı : 26276 Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’ndan: Esas Sayısı :2006/58 Karar Sayısı : 2006/50 Karar Günü : 12.4.2006 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEME : Kadıköy 2. Sulh Ceza Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU : 30.3.2005 günlü, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 27. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ilk tümcesinin Anayasa’ın …

Devamı »