Etiket Arşivleri: İş Sözleşmesinin Feshi

Özel Hayat veya Cinsel Tercih İşten Atılma Sebebi Mi?

is-hayatinda-cinsiyet-ozgurlugu

Yazar: Av. Naciye Uçar Günümüz ekonomik koşulları ve çalışma hayatında içerisinde bulunmak zorunda kaldığımız uzun mesai saatleri sebebiyle özel hayatlarımız da büyük ölçüde işyerinde yaşanmakta ve şekillenmektedir. Oysa ki; işveren açısından baktığımızda, işverenler tarafından en çok karşı çıkılan husus işyerinde çalışanlar arasında özel münasebetler kurulmasıdır. Şirket toplantılarında her ne kadar …

Devamı »

Çalışma Koşullarında Değişiklik Sebebi ile İş Sözleşmesinin Feshi

4857 Sayılı İş Kanunu ve İş Kanunu Mevzuatına göre; Çalışma Koşullarında Değişiklik Sebebi ile İş Sözleşmesinin Feshi hangi koşullarda mümkündür? İkramiyesi ya da sosyal yardımları elinden alınan çalışan, iş sözleşmesini feshedebilir mi? Bu şekildeki fesih, kıdem ve ihbar tazminatı hakkını doğurur mu? Esaslı sebep ve açık şekilde kabul şartı nedir? …

Devamı »

İşten Ayrılan İşçi İle İlgili Yapılması Gereken İşlemler

Herhangi bir işverene bağlı olarak çalışan işçinin bu çalışmasının yazılı iş sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilmesi esastır. İşçinin işten ayrılması, iş sözleşmesinin feshi anlamına gelecektir. Bu durumda iş sözleşmesinin fesih gerekçesinin kayıt altına alınması gerekmektedir.

Devamı »

Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanan Bir İşçinin, İznini Kullanmayarak İzin Ücreti Almaya Hakkı Var Mı?

Yıllık ücretli izin haklarına ilişkin esaslar, 4857 sayılı İş Kanunu’nun ile belirlenmektedir. Yasal düzenleme kapsamında, yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilmesi söz konusu olamamaktadır. Yıllık ücretli izin haklarının ilgili olduğu dönemde kullanılması esastır. Bununla birlikte; herhangi bir nedenle kullanılamayan yıllık ücretli izin sürelerine ilişkin ücret, iş sözleşmesinin feshi halinde fesih tarihinde …

Devamı »

İstifa Eden İşçinin, Yeni İş Arama İzni Var Mıdır?

İş sözleşmesini kendi isteğiyle fesih eden işçinin (istifa), yeni iş arama izni var mıdır? Yasal düzenleme gereği, iş sözleşmesini fesih etmek isteyen işçinin (istifa), feshi yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı kalarak işverenine iletmesi gerekmektedir. İş sözleşmesinin feshi durumunda, bildirim süresi boyunca işçiye günde 2 saatlik yeni …

Devamı »

Sözleşme Feshinde, Yıllık Ücretli İznin İhbar Süresinden İndirilmesi

İş sözleşmesinin feshinde, yıllık ücretli izin süreleri ihbar süresinden indirilebilir mi? Yasal düzenleme kapsamında, bildirim süreleri ile yıllık ücretli izin süreleri içiçe girememektedir. İş sözleşmesinin feshi sonucunda, bildirim süresi tam olarak uygulanmakta, fesih tarihinde hak kazanıldığı halde kullanılmayan yıllık ücretli izin sürelerinin ücretleri, fesih tarihinde işçiye ayrıca ödenmektedir.

Devamı »

İşverenin Haksız İş Akdi Feshi

Giriş: İşverenin emeklilik yaşı  gelen işçiyi istihdam fazlası personel olarak gösterip iş akdini feshetmesi ve aynı dönemde de personel istihdamına gitmesi haksız bir fesih işlemini önümüze getirmektedir.

Devamı »