İşverenin Haksız İş Akdi Feshi

İşverenin Haksız İş Akdi FeshiGiriş:

İşverenin emeklilik yaşı  gelen işçiyi istihdam fazlası personel olarak gösterip iş akdini feshetmesi ve aynı dönemde de personel istihdamına gitmesi haksız bir fesih işlemini önümüze getirmektedir.

Özet:

İstihdam fazlası personel olması nedeniyle emeklilik yaşına gelen personelin iş sözleşmesinin feshi; yeni personel alımı ve personele ihtiyaç duyulduğu bir durumda işletmenin işyerinin ve işin gereklerinden bir nedene dayanmaması nedeni ile geçersizdir ve davacının işe iadesine karar verilmesi gerekir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşe İade Süreçlerinde Yeni Dönem Başladı

İşe İade Süreçlerinde Arabuluculuk Dönemi

Yeni yılda işçi-işveren ilişkileri kapsamındaki en önemli değişiklik uyuşmazlıkların çözüm yolunda oldu. İş mahkemelerinin yükünü …