Ücretin Zamanında Ödendiğinin İspatı İşverene Aittir.

Ücretin Belirlenmesi İşçinin Vasfı İle BağlantılıdırGiriş:

İşçinin ücretinin zamanında ödendiğinin ispatı işverene aittir.

Özet:

Hükme dayanak yapılan tanık beyanı “çalışmıyorum” şeklinde değerlendirilmiştir. Oysa tanık “çalıştıramıyorum” şeklinde beyanda bulunarak işverenin çalıştırmadığından ve tazminatlarının ödenmediğinden söz etmektedir. Kaldı ki, savunmanın aksine kayıtlara göre davacı yaklaşık 2 yıl sonra yeni bir iş bulmuştur. Yaklaşık 20 yıla yakın bir zaman çalışan bir işçinin tazminatlarından vazgeçecek şekilde hizmet aktini feshetmesi hayatın olağan akışına uygun olmadığı gibi. çalıştığı uzun süreyi feda edecek şekilde somut bir olgudan da bahsedilmemektedir. Kıdem tazminatının reddi hatalıdır.

Ücretin ödendiğinin ispat külfeti davalı işverene aittir. Davalı işveren ücretin ödendiğini davacı imzasını içeren bordro ya da benzeri belge sunarak ispat etmelidir. Ücret alacağı konusunda belge bulunmadığı gerekçesi ile davacı aleyhine değerlendirilerek bu alacağın reddi isabetsizdir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Çalışılan Sürelerle İlgili Ücret Alacağı

Giriş: Çalıştığı günlerin ücretleri ile ilgili alacaklarının hüküm altına alınması, fakat çalışılan sürenin kanıtlanamaması halinde …