Etiket Arşivleri: resmi gazete

Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin SGK’ya Verilmesi

25.12.2008 tarih, 27091 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kuruma Verilmesi ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapılmıştır. Değişiklik uyarınca; “5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a)- İşçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve …

Devamı »

Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinde Değişklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı

23.10.2008 tarih, 27033 sayılı Resmi Gazete’de, Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinde Değişklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayınlanmıştır. Yönetmlikle, 28.08.2008 tarih, 26981 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmaktadır. Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinde Değişklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

Devamı »

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurumları Çalışma Usul ve Esasları

4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununna dayanılarak hazırlanan; İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurumları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 21.10.2008 tarih, 27031 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Yönetmelikle; kurulun oluşumu, görev ve çalışma esasları, istihdam ve mesleki eğitim çalışmaları konusunda yapılması ön görülen faaliyetler hükme bağlanmaktadır. Yönetmeliğin yayınlanmasına bağlı olarak …

Devamı »

Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paralar

09.09.2008 tarih, 26992 sayılı Resmi Gazete’de ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAYAN İŞVERENLERDEN CEZA OLARAK KESİLEN PARALARI KULLANMAYA YETKİLİ KOMİSYONUN KURULUŞU İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK yayınlanmıştır.

Devamı »

Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik

03.09.2008 tarih, 26986 sayılı Resmi Gazete’de; Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmelikle 4857 sayılı İş Kanunu açısından hangi işlerin sanayi, ticaret, tarım ve orman işlerinden sayılacağı belirlenmektedir.

Devamı »

Türkiye iş Kurumu Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

15.08.2008 tarih, 26968 sayılı Resmi Gazete’de, Türkiye iş Kurumu Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmelik ile; kurum tarafından sağlanan hizmetlerin elektronik ortamda yürütülebileceği, kurumun elektronik ortamda belge ve bilgi verilmesini isteyebileceği, verilerin saklanması ve kullanılması sırasında hangi esaslara uyulacağı açıklanmaktadır. Daha sonraki bir tarihte yeni bir yönetmelik veya …

Devamı »

Özel İstihdam Büroları Hakkında Tebliğ’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Bilindiği üzere, 06.08.2008 tarih, 26959 sayılı Resmi Gazete’de, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20nci Maddesine ve 4857 sayılı İş Kanununun 108inci Maddesine İstinaden Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ yayınlanmıştı.

Devamı »

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği-1

06.08.2008 tarih, 26959 saylı Resmi Gazete’de, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği-1 yayınlanmıştır. Tebliğ ile; Ar-Ge destekleri kapsamında uygulanacak gelir vergisi istisnalarının uygulama esasları açıklanmakta, muhtasar beyannamelerde gösterilmesine ilişkin detaylar belirlenmektedir. 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği-1‘in tam metnine ulaşmak …

Devamı »

İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

idari para cezası

06.08.2008 tarih, 26959 sayılı Resmi Gazete’de, 4904 SAYILI TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNUN 20 NCİ MADDESİNE VE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN 108 İNCİ MADDESİNE İSTİNADEN UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ yayınlanmıştır. Tebliğ ile; özel istihdam bürolarına uygulanacak idari para cezalarının tutarları belirlenmekte, uygulamanın usül ve esasları açıklanmaktadır. 4904 sayılı Türkiye …

Devamı »

Özürlü Ve Muhtaç Vatandaşlara Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik

01.08.2008 tarih, 26954 sayılı Resmi Gazete’de 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmelikle bu konuda daha önce yayınlanan yönetmelikte bir takım değişiklikler yapılmaktadır. Yapılan değişiklikler daha çok İşlemlerin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından …

Devamı »