Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin SGK’ya Verilmesi

25.12.2008 tarih, 27091 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kuruma Verilmesi ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapılmıştır. Değişiklik uyarınca;

“5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının

(a)- İşçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenler,

(b)- Bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan; film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar ile düşünürler ve yazarlar,

(d)-2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanuna göre çalıştırılanlar-(e)-24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununda belirtilen umumî kadınlar ve

(f)-Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalıştırılanlar, kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler

ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) bendi kapsamında çalıştırılanlar- bentlerinde belirtilenler için 13 nolu belge türü seçilecektir.”

Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kuruma Verilmesi ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Resmi Gazetede Yayınlandı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Resmi Gazetede Yayınlandı

24 Mart 2016 tarihinde TBMM genel kurulunda kabul edilen “kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın …