Etiket Arşivleri: Vergi Usul Kanunu

Vergi Usül Kanunu Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Tebliğ

30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433)’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 1. Tebliğin “2- Tanımlar ve Kısaltmalar” bölümünde “Bilgi Fişi” ifadesinin tanımı aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir. “3100 Sayılı Kanun ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426) kapsamında yapılan düzenlemelere uygun …

Devamı »

Vergi Usül Kanunu Tebliği

213 sayılı Vergi Usül Kanunu Tebliği Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan …

Devamı »

6111 Sayılı Kanun

Vergi Usul Kanunu kapsamına giren, verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarını düzenler. Tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta primi, emeklilik keseneği …

Devamı »

Maliye Bakanlığı’ndan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

T.C. Resmî Gazete 28 Kasım 2006 SALI Resmî Gazete Sayı : 26360 Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 363) Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın …

Devamı »