Etiket Arşivleri: yemek istisna

Yemek Fişi Günlük Vergi İstisnası Arttırıldı

25 Aralık 2015 tarihli 29573 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan, Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 290) ile Hizmet erbabına işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı belirlendi. Yemek Fişi Günlük Vergi İstisnası Arttırıldı.

Devamı »