Yemek Fişi Günlük Vergi İstisnası Arttırıldı

25 Aralık 2015 tarihli 29573 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan, Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 290) ile Hizmet erbabına işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı belirlendi. Yemek Fişi Günlük Vergi İstisnası Arttırıldı.

Gelir Vergisi Kanununun 23. Maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2016 takvim yılında uygulanmak üzere 13.70 TL olarak tespit edilmiştir.

Gelir Dilimi Yüzde
12,600 TL’ye kadar 15%
30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası 20%
69,000 TL’nin 30,000 TL’si için 5,370 TL, (ücret gelirlerinde 110,000 TL’nin 30.000 TL’si için 5,370 TL), fazlası 27%
69,000 TL’den fazlasının 69,000 TL’si için 15,900 TL, (ücret gelirlerinde 110,000 TL’den fazlasının 110,000 TL’si için 26,970 TL), fazlası 35%

İlgili tebliğe ulaşmak için http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151225.htm” target=”_blank” data-mce-href=”http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151225.htm&main= http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151225.htm“>tıklayınız

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ay Ortasında Çıkan Kişinin Yemek Parası

Ay Ortasında Çıkan Kişinin Yemek Parası

İşten ayrılan çalışanlara ödenmiş yemek paraları bordroya nasıl yansıtılır? Vergi ve SGK istisnaları nasıl uygulanır?