2016 Engellilik İndirim Tutarları
2016 Engellilik İndirim Tutarları

2016 Engellilik İndirim Tutarları Arttırıldı

Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanununda düzenlenmiş olan Engelli indirimi her yıl devlet tarafından belirlenmektedir. 2016 Engellilik İndirim Tutarları Arttırıldı.

25 Aralık 2015 tarihli 29573 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan, Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 290) ile,Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları 2016 takvim yılında uygulanmak üzere;

• Birinci derece engelliler (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)için 900 TL,
• İkinci derece engelliler(Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) için 460 TL,
• Üçüncü derece engelliler(Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) için 210 TL olarak tespit edilmiştir.

“Engelli Teşvikinde Vergi Avantajları”ile ilgili daha geniş bilgi için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Süreli Engelli Raporlarının Yenilenme Zorunluluğu

Süreli Engelli Raporlarının Yenilenme Zorunluluğu

Pandemi nedeniyle geçerli kabul edilen süresi geçmiş engelli raporları için yenileme süreci başladı.