Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği – Seri No:56 (2013)

1 Ocak 2013 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile çalışanların bordroda yer alan kazançları üzerinden kesilen Damga vergisi oranı 0,0066’dan 0,00759’a yükseltilmiştir.

Buna göre; maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas vb. zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralardan (avans olarak ödenenler dahil), 2013 yılında binde 7,59 oranında damga vergisi kesilecektir.

Ayrıca, bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği ya da emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde de aynı oranda damga vergisi kesilecektir.

 


Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği‘nin tam metni için tıklayınız.
488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ar-Ge Teşvikinde Uygulama ve Denetim Yönetmeliği Yayımlandı

Arge Kapsamında İndirim Konusu Yapılabilecek Unsurlar

10/08/2016 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanan 2016/9092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Ar-Ge, yenilik ve …