Ar-Ge Teşvikinde Uygulama ve Denetim Yönetmeliği Yayımlandı
Ar-Ge Teşvikinde Uygulama ve Denetim Yönetmeliği Yayımlandı

Arge Kapsamında İndirim Konusu Yapılabilecek Unsurlar

10/08/2016 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanan 2016/9092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının ticari kazançtan indirilmesi hakkında yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Arge Kapsamında İndirim Konusu Yapılabilecek Unsurlar bu düzenlemede yer almaktadır. Bu yeni düzenlemeyle, belirlenen kıstasların en az birinde yüzde yirmi artış sağlamış Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, bir önceki yıla göre artış tutarının yüzde ellisini kazancın tespitinde indirim konusu yapabilecektir.

Yapılan harcamalarında AR-GE ve Tasarım Merkezi kapsamında ticari kazanç matrahında indirime konusu yapılabilmesi için aşağıdaki göstergelerden herhangi birinde gerçekleşen %20 artış dikkate alınacaktır:

a) Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı.
b) Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı.
c) Uluslararası destekli proje sayısı.
ç) Lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı.
d) Toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı.
e) Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kapsamında olup şartları yerine getiren kurum ve kuruluşlar, yapılan ARGE ve yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının %50 sini 31/12/2023 tarihine kadar indirime konu edebilecektir.

“1/8/2016 TARİHLİ VE 2016/9092 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE l– (1) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan ve aşağıda belirtilen göstergelerden herhangi birinde bir önceki yıla göre en az yüzde yirmi artış sağlayan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının yüzde ellisi, 31/12/2023 tarihine kadar, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.

a) Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı.
b) Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı.
c) Uluslararası destekli proje sayısı.
ç) Lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı.
d) Toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı.
e) Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı.

MADDE 2– (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.”

GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ AÇISINDAN ARGE TEŞVİKİ

GELIR VERGISI

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kapsamında olup teşvikten yararlanacak doktoralılar ile temel bilimler alanlarında yüksek lisansını tamamlamış olanların ArGe ve Tasarım Merkezindeki çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin %95’i gelir vergisinden müstesna olacaktır. Yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans eğitimini tamamlamış olanlar için ise ücretlerinin %90’ı gelir vergisinden müstesna olacaktır. Bahsedilen öğretim dereceleri dışında kalan personeller için bu faaliyetlerde çalışan kişilerin gelir vergisinden müstesna olacak kısım ücretin %80’i olacaktır.

Ücrete uygulanacak olan bu gelir vergisi istisnası yeni düzenlemeyle birlikte, vergiden muaf tutulmak yerine muhtasar beyannamede tahakkuk etmiş vergiden AGİ indirimi yapıldıktan sonra uygulanması gerekecek.

Gelir vergisi teşviki için dikkate alınması gereken şey personellerin Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine ayırdıkları zaman ve toplam çalışma zamanının birbirine oranı olacaktır. Fazla çalışma olarak değerlendirilen haftalık çalışma sürelerinin üzerindeki çalışmaları için almış oldukları ücretler bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

DAMGA VERGISI

Ar-GE, Tasarım ve Yenilik faaliyetleri süreçlerinde düzenlenen belgeler için Damga Vergisi ödemesi muafiyetinden yararlanılacak. Bu kapsamda personellerin ücretleri için düzenlenen bordrolarda da damga vergisi muafiyeti uygulanacaktır.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

2021 Gelir Vergisi Tarifesi

2021 Gelir Vergisi Tarifesi

Asgari ücretin ardından diğer bordro parametreleri de açıklanmaya başladı. Bunlardan ücreti etkileyen en önemlisi de …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir