Ar-Ge Tasarım Merkezi Kapsamına Giren Faaliyetler ve Eşdeğer Personel Sayısı
Ar-Ge Tasarım Merkezi Kapsamına Giren Faaliyetler ve Eşdeğer Personel Sayısı

Ar-Ge Tasarım Merkezi Kapsamına Giren Faaliyetler ve Eşdeğer Personel Sayısı

Yapılan düzenlemelerle Ar-Ge Tasarım Merkezi Kapsamına Giren Faaliyetler ve Eşdeğer Personel Sayısı konusunda değişiklik yapılmıştır.

5746 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunu” ile ;

-Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini ve üretim süreçlerinde yenilik yapılması,
-Ürün kalitesinin yükseltilmesi, verimliliğin arttırılması,
-Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye ve yatırımlarının ülkeye girişinin sağlanması,
-Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının arttırılmasını desteklemek ve teşvik etmek amaçlanmıştır.

TASARIM FAALİYETLERİ KAPSAMINA ALINAN FAALİYETLER

Bu amaçla 2016 yılı içinde birçok düzenlemeler yapılmıştır ki bunlardan biri de NACE kodlarında yer alan bazı işlerin “tasarım faaliyetleri” kapsamına alınmasıdır. 11 Ağustos 2016 Tarihli 29798 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan  BKK 2016/9094 Tasarım Faaliyeti Alanları Hakkında Karar’a göre; Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2)’na göre aşağıda belirtilen alanlarda, katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümü tasarım faaliyeti olarak dikkate alınacaktır.

a) J – Bilgi ve İletişim başlığı altında yer alan:

59.11 – Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programları Yapım Faaliyetleri
59.12 – Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programları Çekim Sonrası Faaliyetleri

b) M – Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler başlığı altında yer alan:

74.10 – Uzmanlaşmış Tasarım Faaliyetleri (74.10.03 hariç)

c) R – Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor başlığı altında yer alan:

90.02 – Gösteri Sanatlarını Destekleyici Faaliyetler.

AR-GE MERKEZİNDE İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL SAYISI NE OLMALIDIR?

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten işletmeler için, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinde fiilen çalışan personel sayısı dikkate alınmaksızın, 11/08/2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 2016/9093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2014 yılından itibaren 30 olan tam zaman eşdeğer personel sayısı 15 kişi olarak yeniden belirlenmiştir.

Avrupa Topluluğunda ekonomik faaliyet istatistiki sınıflamasına göre; aşağıda belirtilen alan ve sektörlerde tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı 30 olarak uygulanmaya devam edecektir.

  • İmalat Başlığında yer alan motorlu kara taşıtı, treyler(römork) ve (yarı römork) imalatı altında kalan tüm sınıflar,
  • Diğer ulaşım araçlarının imalat bölümü altındakiler,

-Uzay araçları, bunlarla ilgili makinelerin imalatı ve hava taşıtları
-Askeri savaş araçları imalatı
-Motosiklet imalatı
-Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanların imalatı

SIGORTA PRIMI İŞVEREN DESTEĞI KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMASI GEREKEN ASGARI AR-GE PERSONELI NASIL HESAPLANIR?

Tam zamanlı eşdeğer ARGE personel sayısı: Personelin üç aylık dönemdeki Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili prim ödeme gün sayısı/90 formülü üzerinden hesaplanır.

Örnek:
2016/Nisan ayında: 1.500 gün
2016/Mayıs ayında : 1.600 gün
2016/Haziran ayında : 1.700 gün olarak varsayıldığında
2016 yılı ikinci 3 aylık dönem için;
Toplam prim ödeme gün sayısı 1.500+1.600+1.700=4.800
Tam zaman eşdeğer personel sayısı ise 4.800/90=53,33 olacaktır.

SIGORTA PRIMI İŞVEREN DESTEĞI

ARGE ve Tasarım Merkezleri kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışan personellerin Ar-GE ve tasarım faaliyeti çalışmalarından kazandıkları ücretlerinin SGK işveren payının yarısı, ücreti gelir vergisinden istisna olan personellerin ise istisna uygulanmış ücretlerinin üzerinden hesaplanmış SGK işveren payının yarısı Maliye Bakanlığınca belirlenen bütçeden karşılanacaktır.

Sigorta primi işveren payında teşvik uygulanacak destek personelinin tam zaman eşdeğer sayısı toplam tam zaman eşdeğer ARGE veya tasarım personeli sayısının %10’unu aşamayacaktır.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Bölgesel Teşvikten Yararlanma Süresi Uzatıldı

Bölgesel Teşvikten Yararlanma Süresi Uzatıldı

6 puanlık ilave teşvikle ilgili beklenen haber geldi. Teşvikten yararlanma süresi 2021 yıl sonuna kadar uzatıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir