Ar-Ge Kapsamına Girmeyen Faaliyetler
Ar-Ge Kapsamına Girmeyen Faaliyetler

Ar-Ge Kapsamına Girmeyen Faaliyetler

10/8/2016 tarihli 29797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğiyle birlikte bazı faaliyetler Ar-Ge ve tasarım faaliyeti süreçlerinde yürütülmesine rağmen Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri olarak dikkate alınmazlar. Bu kapsamda Ar-Ge ve tasarım süreçlerinde yapıldığı halde ArGe teşvik kapsamına girmeyen faaliyetler aşağıdaki gibidir;

AR-GE VE YENILIK SAYILMAYAN FAALIYETLER

MADDE 5 – (1) Bu yönetmelik kapsamında aşağıda belirtilen faaliyetler, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri kapsamında değerlendirilmez;
a) Pazarlama, pazar araştırması, piyasa karşılaştırması,
b) Kalite kontrol çalışmaları,
c) Doğalgaz, petrol, maden tetkik arama ve sondaj çalışmaları,
d) İlaç üretim aşamasından önce en az iki süreci yurt dışında gerçekleşen klinik çalışmaları,
e) Ar-Ge Projesi kapsamında geliştirilmiş veya mevcut bir çalışmanın kullanılması,
f) Ar-Ge çalışmasına yönelik olmayan biçimsel ve görsel yenilik ve değişiklikler,
g) Herhangi bir programlama ya da işletim sistemi kullanılmadan, mevcut sistem ve yazılımların içesinde internet sitelerinin benzerlerinin hazırlanması,
h) Yeni bir çözüm ya da çalışma içermeden mevcut süreçte sürdürülen, tekrar eden yazılım, bilim ve teknoloji faaliyetleri,
i) Kurum ya da örgütlerle ilgili araştırma Ar-Ge çalışmaları,
j) Üretim altyapısına dair yatırım çalışmaları, ticari ve seri üretim çalışmaları,
k) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopya çıkarılıp dağıtılması ve veya reklam amaçlı olarak müşterilerin testine sunulması amacıyla yapılan çalışmalar,
l) Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi,
m) Ar-Ge ve tasarım kapsamında geliştirilen ürünün fikrî haklarının korumak amacıyla yapılan çalışmalar,

TASARIM SAYILMAYAN FAALIYETLER

MADDE 6 – (1) Bu yönetmelik kapsamında aşağıda belirtilen faaliyetler, tasarım faaliyeti kapsamında değerlendirilmez;
a) Pazarlama, pazar araştırması, piyasa karşılaştırması,
b) Kalite kontrol çalışmaları
c) Bir tasarım projesi kapsamında geliştirilmiş veya mevcut bir çalışmanın kullanılması,
d) Üretim altyapısına dair yatırım çalışmaları, ticari ve seri üretim çalışmaları,
e) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopya çıkarılıp dağıtılması ve veya reklam amaçlı olarak müşterilerin testine sunulması amacıyla yapılan çalışmalar,
f) Tasarım projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi,
g) Tasarım faaliyetleriyle geliştirilen ürünün fikrî haklarının korumak amacıyla yapılan çalışmalar,
h) Paris Sözleşmesinin kapsamında yer alan hükümranlık alametleri ile bu kapsam dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, dini, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, armaların, amblemlerin, nişanların veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını içeren tasarım faaliyetleri,
i) Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı tasarım faaliyetleri.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Bölgesel Teşvikten Yararlanma Süresi Uzatıldı

Bölgesel Teşvikten Yararlanma Süresi Uzatıldı

6 puanlık ilave teşvikle ilgili beklenen haber geldi. Teşvikten yararlanma süresi 2021 yıl sonuna kadar uzatıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir