Ar-Ge Teşvikinde Uygulama ve Denetim Yönetmeliği Yayımlandı
Ar-Ge Teşvikinde Uygulama ve Denetim Yönetmeliği Yayımlandı

Ar-Ge Teşvikinde Uygulama ve Denetim Yönetmeliği Yayımlandı

Ar-Ge Teşvikinde Uygulama ve Denetim Yönetmeliği Yayımlandı. Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Ve Denetim Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan Yönetmelik ile 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun uygulamasına ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

KISACA 5746 SAYILI KANUN

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 2008 yılında yürürlüğe girmiş olup Ar-Ge İndirimi, Gelir Vergisi Stopajı Teşviki, Damga Vergisi İstisnası ve Sigorta Primi İşveren Payı Desteği olmak üzere ilgililerin bir takım haklardan yararlanması sağlanmıştır.

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun; Ar-Ge, yenilik ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye, yeniliğe ve tasarıma yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge ve tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemeyi ve teşvik etmeyi amaçlamıştır.

Kanun; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanuna göre oluşturulan teknoloji merkezleri (teknoloji merkezi işletmeleri), Türkiye’deki Ar-Ge merkezleri ile tasarım merkezleri, ARGE projeleri, tasarım projeleri, rekabet öncesi işbirliği projeleri ve teknogirişim sermayesine ilişkin destek ve teşvikleri kapsar.

UYGULAMA VE DENETIM YÖNETMELIĞI

10.08.2016 tarih 29797 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Ve Denetim Yönetmeliği;

  • Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri ile Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Hususlar,
  • Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının kapsamı,
  • İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları,
  • Siparişe Dayalı Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetleri, Temel Bilimler Desteği,
  • Tasarım Tescil Desteği, Destek ve Teşvikin Kapsamı ve Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmeleri,
  • Değerlendirme ve Denetim Komisyonu, Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım Merkezlerine İlişkin Hususlar,
  • Rekabet Öncesi İşbirliği Projelerine İlişkin Hususlar,
  • Teknogirişim Sermayesi Desteği, Teknoloji Merkezleri ve Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Projelerine İlişkin Hususlar,

olmak üzere yukarıdaki konulardan oluşmaktadır.

Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Ve Denetim Yönetmeliği’ ne ulaşmak için tıklayınız..

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Aralık Ayı Ar-Ge Uzaktan Çalışma Düzenlemesi

Aralık Ayı Ar-Ge Uzaktan Çalışma Düzenlemesi

Ar-Ge'de uzaktan çalışmaya yeni düzenleme getirildi. Peki yeni düzenlemede neler var, düzenleme kimleri kapsayacak?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir