4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları kanununa göre işyeri sendika temsilcilerinin seçilmelerine ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 25/6/2001 tarihinde kabul edilmiş ve 12/7/2001 tarihli 24460 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak, 13/8/2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kanunun:
23 üncü maddesinde, işyerlerinde kamu görevlilerinden en çok üye kaydetmiş sendikanın işyeri temsilcisi seçmeye yetkili olacağı, temsilci sayısının, işyerindeki kamu görevlisi sayısına göre belirleneceği öngörülmüştür.

Kanunun tam metnini indirmek için tıklayınız

Hakkında iskanunu

Göz atın

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

4688 Sayılı kamu Görevlileri Sendikaları kanunu 25/6/2001 tarihinde kabul edilmiş ve 12/7/2001 tarihli 24460 sayılı …