256 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği

256 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği

256-sayili-gelir-vergisi-genel-tebligi

 

09 Ağustos 2005 Tarihli 25901 Sayılı Resmi Gazete’de “256 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği” yayımlandı.

BES ve şahıs sigortaları için ödenen katkı payı ve primlerin gelir vergisi matrahının hesaplanmasında indirimi ve bu indirime ilişkin olarak katkı payı ve primlerin belgelendirilmesi konularında Bakanlığa iletilen sorulara ilişkin yapılan açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

 

256 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki konu başlıkları şu şekildedir:

  • İndirim Konusu Yapılacak Prim ve Katkı Payı Ödemelerinin Belgelendirilmesi
  • Katkı Payı ve Primlerin İndirim Konusu Yapılacağı Dönem
  • İlgili Olduğu Dönemde İndirilemeyen Prim ve Katkı Paylarının Durumu
  • Belirlenmiş Sınırların Üzerinde Yapılan Ödemeler
  • Geçmiş Dönemlere Yönelik Yapılan (Gecikmiş) Ödemelerin Durumu
  • Birden Fazla İşveren Olması Halinde Yıllık Miktar Sınırının Uygulanması
  • Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım

  • 09 Ağustos 2005 Tarihli 25901 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 256 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin tam metni için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 Gelir Vergisi Tarifesi

2021 Gelir Vergisi Tarifesi

Asgari ücretin ardından diğer bordro parametreleri de açıklanmaya başladı. Bunlardan ücreti etkileyen en önemlisi de …