İkale Nedir?

İş Kanunu Mevzuatına göre; İkale uygulaması nasıl olur?

  • İbraname işe iade yolunu kapatır mı?
  • İbraname’nin geçerlilik kapsamı nedir?
  • Makul yarar ölçütü nedir, nasıl saptanır?
  • Kanunda İkale ilgili bir düzenleme mevcut mudur?
  • İkale ile ilgili Yargıtay‘ın genel kanısı nasıldır?
  • Kıdem tazminatının vergilendirilmesine İkale uygulamasının etkisi nedir?

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Doçent Doktor Erdem Özdemir, İkale ile ilgili en çok merak edilen soruları, ilgili Yargıtay kararları ve örnek olaylar ile birlikte iskanunu.tv için cevaplıyor.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

İşçilerin en önemli haklarından biri olan, gereken şartların sağlanması durumunda ödenen kıdem tazminatıdır. Kıdem için …