İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezlik

İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezlik

İş Kazası Sonucu Sürekli İş GöremezlikGiriş:

İş Kazası sonucu sürekli iş göremezliğe uğrayan İşçinin maddi manevi tazminat isteminin rapor tarihindeki yaşı esas alınarak kalan ömrü göz önünde bulundurularak hesaplanması

Özet:

İş kazası sonucu sürekli iş göremezliğe uğrayan sigortalının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi davalarında, tazminat miktarı, işçinin rapor tarihindeki bakiye ömrü esas alınarak aktif ve pasif dönemde elde edeceği kazançlar toplamından oluşmaktadır. Başka bir anlatımla, işçinin günlük brüt geliri tespit edilerek bilinen dönemdeki kazancı mevcut veriler nazara alınarak iskontolama ve artırma işlemi yapılmadan hesaplanacağı, bilinmeyen dönemdeki kazancının ise, 60 yaşa kadar yıllık olarak % 10 artırılıp, % 10 iskontoya tabi tutulacağı, 60 yaşından sonrada bakiye ömrü kadar (pasif) dönemde elde edeceği kazançların ortalama yönteme başvurulmadan, her yıl için ayrı ayrı hesaplanması gerekir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İş Kazası Teşviki Mahsupları Başladı

İş Kazası Teşviki Mahsupları Başladı

Hangi işletmeler iş kazası teşvikinden faydalanacak, teşvik oranları ve yararlanma süresi ne olacak?