Devamsızlık Nedeniyle İş Akdi Feshi

Devamsızlık Nedeniyle İş Akdi Feshi

Devamsızlık Nedeniyle İş Akdi FeshiGiriş:

İşveren işçinin devamsızlığından dolayı iş akdini feshettiğini İddia ediyorsa bu iddiasını ispatlamakla yükümlüdür.  

Özet:

Yargıtay kararında esas alınan ilkeler aşağıdaki gibidir:
– Devamsızlık, işçinin işine devam etmemesi halidir. İşyerine gittiği halde iş görme borcunu ifaya hiç başlamayan bir işçi devamsızlıkta bulunmuş sayılmamaktadır.
– İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi halinde işverenin haklı fesih imkânı bulunmaktadır.
– Bir ay ifadesi takvim ayını değil ilk devamsızlıktan sonra geçecek olan bir ayı ifade eder. İlk devamsızlığın yapıldığı gün ayın kaçıncı günüyse takip eden ayın aynı günü bir aylık süre sona erer.
– Devamsızlıktan bahsedebilmek için belirtilen işgünlerinde hiç çalışmamış olunması gerekir. Devamsızlık saatlerinin toplanması suretiyle belli bir gün sayısına ulaşılmasıyla işverenin haklı fesih imkânı doğmaz.
– İşçinin işe devamsızlığı her durumda işverene haklı fesih imkanı vermemektedir. Devamsızlığın haklı bir nedene dayanması halinde işverenin derhal ve haklı nedenle fesih imkânı bulunmamaktadır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ücret Zammı Zorunlu mudur?

Ücret Zammı Zorunlu mudur?

Tahmini okuma süresi: 3 dk. Yeni yılın ilk ayını geride bırakmak üzere iken, çalışanlar arasında …